МЕНИ

Насловна » О министарству » Државни секретари

Државни секретари

Жељко Ожеговић

 Жељко Ожеговић

Жељко Ожеговић рођен је 1962. године у Београду.

Завршио је Економски факултет у Београду.

Бивши је спортиста, који је током спортске каријере играо кошарку за КК „Ушће“ и КК „Црвена звезда“.

У периоду од 2000. до 2008. године, два пута је узастопно биран за председника градске општине Нови Београд, када је најмногољуднија српска општина од "велике спаваонице" претворена у општину која је доживела најбржу експанзију у Србији и постала средиште пословног и финансијског живота Београда. За одговоран и успешан рад на месту председника Градске општине Нови Београд добио је бројна признања. Transparency International прогласио је 2001. године Нови Београд за "Најбоље ново општинско руководство". Градска општина Нови Београд је од стране Удружења привредних новинара и Привредне коморе Београда 2007. године проглашена за "Општину будућности".

Жељко Ожеговић је, такође, два пута изабран за председника Сталне конференције градова и општина Србије (СКГО). Био је члан Конгреса локалних и регионалних власти Савета Европе (CRLAE) у периоду од 2004 – 2013. године, као и шеф делегације Србије и Црне Горе у Конгресу локалних и регионалних власти Савета Европе (2006/7) и шеф делегације Србије у Конгресу локалних и регионалних власти Савета Европе у периоду од 2007. до 2013. године.

Био је и посланик у Народној Скупштини Републике Србије у једном мандату.

Функцију члана Градског већа града Београда обављао је у два мандата, у периоду од 2008. до 24. септембра 2013, када је био и председник Одбора међународног Сајма књига у Београду.

Ожењен је, отац двоје деце.

 

Иван Бошњак

 Иван  Бошњак

Иван Бошњак рођен је 04. новембра 1974. у Зрењанину. Основну школу завршио је у Меленцима, а Гимназију у Зрењанину.

1993. године на Универзитету у Београду уписао Факултет ветеринарске медицине, на ком је дипломирао 2000. године и запослио се у Јавној ветеринарској станици Зрењанин. Војни рок одслужио 2002. године у Школи резервних официра и стекао чин потпоручника. Од 2004. са братом оснива и ради у приватној ветеринарској станици у Меленцима. Паралелно се усавршава у области ДДД, менаџмента квалитетом, безбедности хране и заштите животне средине ИСО система и има звање Аудитора, тако да уз клиничку праксу ради на и консултатским пословима у привредним субјектима. Звање магистра наука стекао 2010, а звање доктора ветеринарских наука 2016. на Факултету ветеринарске медицине Универзитета у Београду.

Као кандидат СНС бива изабран 2012. године за посланика у Скупштини АП Војводине, а затим и за градоначелника Зрењанина. За време његовог мандата Зрењанин поново постаје пожељно место за живот и пословање, што је потврдио и ФДИ Магазин Фајненшел тајмс, 2012. и 2014. године, као и избор за председавање Председништвом Сталне конференције градова и општина 2013. године. Након формирања Владе 2014. године прелази на функцију државног секретара у Министарству државне управе и локалне самоуправе. 13. септембра 2016. поново именован на исту функцију. Овлашћен је да преузима одговорност за послове у надлежности овог министарства из области управних округа, људских и мањинских права и слобода, матичних књига, регистара и система локалне самоуправе. Руководи већим бројем радних група у законодавном процесу и управља пројектима са међународним и домаћим партнерским организацијама (СКГО, UNDP, ОЕБС, CoE, CoR...).

Завршио је, као полазник 5. класе, Високе студије безбедности и одбране при Школи националне одбране Универзитета одбране и Војне академије у Београду. Додатна усавршавања похађао из области хуманитарног права у ванредним ситуацијама 2014. на IHL у Сан Рему, Италија; децентрализације 2015. на EC, у Барселони, Шпанија; као и 2016. SES на ECIS "George Marshall" у Гармиш-Партенкирехену, Немачка.

Говори енглески и руски језик.

Ожењен је и отац троје деце.

 

Милош Поповић

 Милош Поповић

Милош Поповић рођен је у Београду 1986. године. Завршио је Девету београдску гимназију. Дипломирао је 2008. године на Београдској Банкарској Академији (ББА) – Факултету за банкарство, осигурање и финансије, на смеру “Инвестиционо банкарство”, са просечном оценом 9,7.

2008. године уписао је постдипломске студије на Универзитету Рединг, Велика Британија, на престижној школи за финансије “ICMA Centre”- “Henley Business School” где је у року положио све испите и стекао звање - Master of Science in International Securities, Investment and Banking. Током студија у Енглеској стекао је и диплому “International Fixed Income and Derivatives” (IFID), лиценцирану од стране ICMA у Цириху, као и диплому “Chartered Institute for Securities & Investment” (CISI), водећу глобално признату постдипломску квалификацију из финансија која покрива области хартија од вредности, финансијских деривата, инвестиција и корпоративних финансија.

По повратку у Србију, од августа 2009. до септембра 2013. године био је запослен у Народној банци Србије (НБС), где је до октобра 2012. године радио у Кабинету гувернера као асистент/помоћник гувернера за економске послове. На предлог гувернера НБС, делегиран је за члана Радне групе за оснивање Развојне банке Србије (РБС), као званични представник НБС. Радна група основана је од стране Владе Републике Србије у марту 2011. године.

Поред ангажмана на широком спектру економских послова, иницијатива, пројеката и активности током рада у Кабинету гувернера, био је одговоран и за област односа НБС са јавношћу, са посебним задатком на побољшању и подстицању даљег развоја стратегије интерне и екстерне комуникације, као и на унапређењу ефикасности и сензитивности комуникационих канала НБС. Решењем гувернера постављен је за овлашћено лице за поступање по поднесцима и захтевима за приступ информацијама од јавног значаја, у име и за рачун НБС (у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја). У централним банкама Енглеске, Француске и Чешке обучавао се у области адекватног комуницирања монетарне политике са широм и стручном јавношћу.

Од септембра 2013. године до маја 2014. године био је ангажован као експерт сарадник у Центру за високе економске студије (ЦЕВЕС) на више различитих пројеката. У оквиру рада на пројектима, активно се бавио праćењем и анализом економске политике у Републици Србији, са посебним освртом на макроекономску анализу, банкарски сектор, сектор малих и средњих предузећа (МСП), као и на унапређење институционалног оквира за подршку развоју Републике Србије.

Од априла 2014. године запослен је у Влади Републике Србије где је до фебруара 2015. године вршио функцију саветника потпредседника Владе и министра државне управе и локалне самоуправе. У том периоду обављао је саветодавне и стручне послове у области стратешког планирања и координације спровођења различитих иницијатива Кабинета потпредседника Владе; пружао је подршку у процесу институционалног успостављања и изградње капацитета Републичког секретаријата за јавне политике и пратио активности Секретаријата; обављао све послове у оквиру агенде економских реформи и сарадње са Министарством финансија, Министарством привреде и међународним финансијским институцијама; Бавио се и анализом, сортирањем и обједињавањем различитих информација и материјала, писањем извештаја, припремом говора и презентација потпредседника Владе за официјелне скупове у земљи и иностранству, као и свим другим пословима подршке потпредседнику Владе при различитим дневним обавезама и задацима.

1. фебруара 2015. године постављен је за шефа Кабинета потпредседника Владе и министра државне управе и локалне самоуправе, и ту функцију обављао је до престанка мандата у августу 2016. Био је задужен за следеће послове: вођење Кабинета потпредседника Владе и организовање запослених при Министарству државне управе и локалне самоуправе; стратешко планирање и координација реализације различитих иницијатива потпредседника Владе и министра државне управе и локалне самоуправе; Планирање и управљање свим административним, финансијским и оперативним активностима Кабинета потпредседника Владе; Управљање и надзор над пројектима и активностима од високог значаја из делокруга рада потпредседника Владе; лобирање и стварање консензуса око питања од значаја унутар Владе.

Поред наведеног, од фебруара 2015. године до августа 2016. био је члан Испитне комисије за полагање државног стручног испита за кандидате са високим образовањем, као редовни испитивач на предмету “Систем државне управе” (Комисија при Министарству државне управе и локалне самоуправе).

Од децембра 2015. до октобра 2016. похађао је и успешно завршио Дипломатску академију при Министарству спољних послова (МСП) Републике Србије.

11. октобра 2016. именован је за Државног секретара у Министарству државне управе и локалне самоуправе.

Ожењен је.

 

Бојан Стевић

 Бојан Стевић

Бојан Стевић рођен је 21. априла 1979. године у Лазаревцу.

Завршио је Факултет за менаџмент на Универзитету Унион, на студијском програму стратегијски менаџмент где стиче звање мастер менаџер. Пре тога на Факултету за пословно – индустријски менаџмент дипломирао је на одсеку пословног менаџмента. Средње образовање стиче у Земуну, док је основну школу завршио у Лазаревцу.

Од 2001. године запослен је у Електропривреди Србије, где је радио до 2012. године, након чега је изабран за заменика председника Градске општине Лазаревац све до 2016. године. За време његовог мандата општина Лазаревац  поново постаје  градилиште, место у ком се свакодневно одвијају бројни грађевински радови и решавају вишедеценијски проблеми грађана. За време мандата био је задужен за Савет за инвестиције и привреду, као и за сарадњу са Електропривредом Србије и РБ Колубаре по питању решавања проблема на територијама месних заједница.

Као кандидат Српске напредне странке  бива изабран 2012. и 2016. године за одборника у Скупштини Градске општине Лазаревац.

Као добровољац 1999. године одслужио је војни рок за време бомбародовања Савезне Републике Југославије.

Добитник је Видовданске награде 2014. године, највишег признања Градске општине Лазаревац, као командант Штаба за ванредне ситуације за време поплава у Лазаревцу.

Од малих ногу активно се бавио спортом, где је прошао све селекције у ФК Колубара, да би након тога наступао за бројне клубове. У периоду 2012-2017 године вршио је функцију председника ФК Колубара и члана Управног одбора клуба.

Биран је 2013. и 2015. године у Скупштину ФС Србије. Такође, за члана Скупштине ФС Београда биран је  2013., 2015., и 2016. године, када је изабран и за члана Извршеног одбора и потпредседника ФС Београда, на коју је биран у три наврата.

Три године за редом проглашаван је за најуспешнијег спортског радника на територији општине Лазаревац.

1. децембра 2016. именован је за Државног секретара у Министарству државне управе и локалне самоуправе.

Ожењен је.

 Врх стране
 е Управа  ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ еЗУП  Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС – АКРЕДИТАЦИЈА  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом  Предлог за унапређење ИТ сектора у Србији  Реформа јавне управе  Партнерство за отворену управу  Инспекцијски надзор  Јавне набавке