МЕНИ

Насловна » О министарству » Помоћници министра

Помоћници министра

Саша Могић

 Саша Могић

Саша Могић је рођен 1966. године у Београду.

Дипломирао је 1991. године на Правном факултету Универзитета у Београду.

Радно искуство је стицао радећи руководеће послове у приватном и јавном сектору у области унутрашње трговине на правним и комерцијалним пословима организације рада, планирања и реализације пласмана и развоја дистрибутивних канала продаје.

Од 2010. се налази на радном месту помоћника министра за локалну самоуправу у Министарству државне управе и локалне самоуправе а од 2012. године на истом радном месту у Министарству регионалног развоја и локалне самоуправе.

Учествовао је у припреми и изради бројних законских и подзаконских аката, стратешких докумената и развојних пројеката.

Ожењен, отац једног детета.

 

Ивана Савићевић

 Ивана Савићевић

Ивана Савићевић је рођена у Београду 1976 године.

Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду 2001. године.

У периоду од 2001. године до 2003. године радила у Првом општинском суду у Београду као приправник, након чега је положила правосудни испит 2003. године.

Након краћег рада у адвокатској канцеларији, од 2003. године радила у Министарству за рад и запошљавање на припреми, изради и примени законских и подзаконских аката у области рада и пословима сарадње са социјалним партнерима.

Од 2007. до 2014. године обављала послове руководиоца Групе, односно шефа Одсека за социјални дијалог, колективно преговарање и зараде у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

Аутор стручних текстова из области рада и социјалног дијалога.

Удата, мајка троје деце.

 

Наталија Павловић Шиниковић

 Наталија Павловић Шиниковић

Наталија Павловић Шиниковић рођена је 6. јануара 1958. године у Београду, где је завршила основну школу „Ђуро Салај“ и Осму београдску гимназију.

На Правном факултету Универзитета у Београду, на смеру Међународно право, дипломирала је, у року, 1980. године.

Од 1983. до 2008. године запослена у Издавачко-штампарском предузећу „Савремена администрација“ где је обављала послове уредника правне рубрике, одговорног уредника листа и специјалних прилога, као и послове главног и одговорног уредника листа “ Савремена пракса“.

У Министарству за државну управу и локалну самоуправу, на радном месту руководиоца Групе за стручно усавршавање и државне стручне испите, у Сектору за државну управу запослена од 2008. до 2010. године.

У периоду од 2010. до 2012. године у Сектору за државну управу, истог министарства (односно Министарства за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу), обављала нормативне послове и послове који се односе на унапређење система државне управе.

На основу Решења Владе, од августа 2012. до септембра 2013. године, постављена за секретара Министарства културе и информисања.

У Министарству правде и државне управе, односно Министарству државне управе и локалне самоуправе, током 2014. године координирала обављање нормативних послова из делокруга Министарства.

На основу решења Владе, септембра 2014. године, постављена за помоћника министра државне управе и локалне самоуправе, Сектор за нормативне послове. После спроведеног јавног конкурса, решењем Владе од децембра 2014. године постављена на положај помоћника министра.

Непосредно учествовала у припреми нацрта више законских текстова, које је усвојила Народна скупштина током 2015. и 2016. године, од којих се, као најважнији истичу Закон о инспекцијском надзору, Закон о општем управном поступку и Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

Од 11. марта 2016. године , на основу решења Владе, постављена за вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе – Сектор за људска и мањинска права и слободе и регистре.

Од фебруара 2017. године, распоређена на послове руководиоца Групе за децентрализацију и јачање капацитета јединица локалне самоуправе, Сектор за систем локалне самоуправе.

Државни стручни испит положила 2009. године.

 

Ивана Антић

 Ивана Антић

Ивана Антић је рођена у Београду 1976. године.

Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду. Положила је Правосудни испит и завршила је Дипломатску академију, при Министарству спољних послова.

Учествовала је у бројним међународним програмима на тему европских интеграција, људских и мањинских права, родне равноправности, борбе против дискриминације, економских и социјалних права (у Белгији, Великој Британији, Индији и др).

У Канцеларији за европске интеграције, од 2009. до 2012. године, обављала је послове координације и израде стратешких докумената у процесу приступања  Републике Србије Европској унији, припрему предлога аката у процесу усклађивања прописа у области социјалне политике и запошљавања, слободе кретања радника, антидискриминационе политике, политичких и социјално-економских критеријума. Радила је на пословима пружања помоћи органима државне управе у процесу усклађивања прописа и учествовала је у билатералним и мултилатералним преговорима.

Радила је као Саветница за међународну сарадњу Потпредседника Владе и министра рада, запошљавања и социјалне политике у периоду од 2012. до 2014. године.

У 2014. и 2015. години је радила као сарадница Шефице Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији, пратећи при том област људских и мањинских права, питања социјалних и економских права, борбу против дискриминације, као и питања у вези са Националним саветима националних мањина.

Била је члан Радне групе за спровођење Националне стратегије за побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности. Била је укључена у координацију Регионалног стамбеног програма за трајно решавање стамбених потреба избеглица и интерно расељених лица – Regional Housing Programme”.

Од 2015 вршила је дужност помоћнице министра у Сектору за људска и мањинска права, регистре и матичне књиге у Министарству државне и управе и локалне самоуправе и радила је као Саветница за питања људских и мањинских права Потпредседника Владе и министра државне управе и локалне самоуправе.

На место в.д. помоћнице министра постављена је од 09. фебруара 2017. године.

 

Марина Дражић

 Марина Дражић

Марина Дражић рођена је 1981. године у Београду. Диплому основних и мастер студија стекла је на Правном факултету Универзитета у Београду, смер Међународно право. Има положен државни стручни испит за рад у органима државне управе.

Радила је у адвокатској канцеларији до 2010. године, након чега је у Министарству омладине и спорта била саветник за реализацију стипендија, националних признања и награда спортистима за освојене медаље на Олимпијским, светским и европским такмичењима у Сектору за спорт. Била је члан Радне групе Фонда за младе таленте Републике Србије.

У периоду од 2013 до 2014. године радила је у Министарству правде и државне управе као начелник Одељења за правне послове и подршку интерном пословању у Сектору за електронску управу као и саветник у Сектору за лични статус грађана.

У периоду од 2014 до 2017. године радила је у Министарству државне управе и локалне самоуправе у Управном инспекторату као управни инспектор – координатор.

Члан је Комисије за полагање посебног стручног испита за матичара.

Од 2014. године учествује у организацији спровођења избора у земљи.

Присуствовала је бројним радионицама и саветовањима из области државне управе. У Министарству правде учествовала је у спровођењу Конкурса за избор првих јавних бележника у Републици Србији. Стекла је диплому ReSpa – Регионалне школе за државне службенике на Семинару е-управа и м-управа и стратешко планирање у јавној управи. Такође, стекла је сертификат са потврдом учешћа на пословном тренингу за директоре и менаџере у јавном сектору. Учествовала је у припреми и изради Закона о општем управном поступку.

 

Јасмина Бенмансур

 Марина Дражић

др Јасмина Бенмансур рођена је 1969. године у Маракешу, Мароко.

Дипломирала је 1991. године на Правном факултету Универзитета у Приштини, а у току студија као признање за остварен одличан успех Универзитет у Приштини доделио јој је диплому „Истакнути студент“. Специјалистичке студије Менаџмент јавне управе завршила је 2010. године на Факултету организационих наука Универзитета у Београду и стекла звање специјалиста организационих наука за менаџмент јавне управе, а дипломске академске студије мастер, у звању мастер правник – 2011. године, на Факултету за државну управу и администрацију Мегатренд универзитета у Београду. Докторске студије и звање доктор правних наука стекла је 2016. године, на Правном факултету Мегатренд универзитета у Београду.

Додатно стручно усавршавање у области реформе јавне управе и управљања људским ресурсима остварила је на студијским програмима у оквиру Регионалне школе за јавну управу РеСПА, Интернационалног института за јавну администрацију (RAi) у Лондону и Националне школе за администрацију (ENA), Француска.

Има положен државни стручни испит и правосудни испит.

Двадесетшесогодишње радно искуство стекла је у органима локалне самоуправе и државне управе.

У Општинској управи општине Косовска Митровица обављала је нормативне послове у Одељењу за друштвене делатности и послове начелника Одељења за општу управу (1991-2000). У Министарству правде и Министарству правде и локалне самоуправе обављала је послове саветника министра, а у Министарству за државну управу и локалну самоуправу саветника министра и начелника Одељења за лични статус грађана (2000-2006).

Постављена је децембра 2006. године на положај помоћника министра и ове послове обављала је до септембра 2014. године (као помоћник министра за државну управу и локалну самоуправу, министра за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу и министра правде и државне управе – руководилац Сектора за права националних мањина, матичне књиге и остваривање слободе удруживања грађана, Сектора за матичне књиге и остваривање слободе удруживања грађана и Сектора за државну управу и матичне књиге).

Од 2014-2017. године у Министарству државне управе и локалне самоуправе обављала је послове начелника Одељења за лични статус грађана и руководиоца Групе за стручно усавршавање.

Координирала је и руководила реализацијом стратешких пројеката у различитим областима из делокруга министарства, између осталог, пројектима који се односе на успостављање електронских службених евиденција о грађанима и управних процедура у њиховом вођењу – јединствени бирачки списак и матичне књиге, за које је надлежно министарство 2010. и 2015. године добило је главну награду Јединственог информатичког савеза Србије – DISKOBOLOS у категорији Услуге.

Као руководилац или координатор, учествовала је у припреми и/или спровођењу више законских и подзаконских прописа, стратегија развоја и акционих планова у области реформе јавне управе, партнерства за отворену управу, матичних књига, слободе удруживања и политичког организовања, остваривања права припадника националних мањина, инспекцијског надзора, стручног усавршавања у државним органима и јединицама локалне самоуправе, као и организационог успостављања Националне академије за јавну управу.

Председник је Испитне комисије за полагање државног стручног испита за рад у државним органима (за вишу и високу стручну спрему) и испитивач на предмету Управни поступак, са елементима канцеларијског пословања и управни спор.

Учествује у реализацији програма општег стручног усавршавања у Служби за управљање кадровима, као предавач, а по позиву је предавач и на Диплпматској академији Министарства спољних послова.

Остварила је учешће на значајном броју домаћих научних и стручних скупова, као и предавања по позиву на научним скуповима међународног карактера. Објавила је више публикација и значајан број стручних и научних радова.

 

Сања Путник

 Сања Путник

Сања Путник је рођена 1984. године, у Београду.

Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду 2008. године, на смеру Међународно право, са просечном оценом 9.1. Има положен правосудни испит. Школовање наставила на Правном факултету Универзитета у Амстердаму, Краљевина Холандија, као стипендиста холандске Владе у оквиру програма МАТРА (Matra Training for European Cooperation). Звање мастера Међународног и европског права стекла 2009. године, са специјализацијом у области Међународног јавног права. Као полазник Дипломатске академије Министарства спољних послова „Коча Поповић“, завршила основни програм дипломатске обуке 2011/2012. године.

Каријеру је започела 2008. године у Народној скупштини Републике Србије, у Одељењу за иностране послове, обављајући истовремено и послове стручне службе Републичке изборне комисије током парламентарних и локалних избора. Пре одласка на специјалистичке студије, одређено време је била запослена у кабинету Генералног секретара Владе.

У Канцеларији за европске интеграције (садашње Министарство за европске интеграције) била је запослена у периоду од октобра 2009. до новембра 2015. године. Као саветник у Сектору за координацију процеса приступања и основна документа, учествовала је у изради стратешких докумената у процесу приступања ЕУ, у праћењу активности везаних за имплементацију Споразума о стабилизацији и придруживању, координацији активности у току преговарачког процеса између представника ЕУ и надлежних органа РС, како у смислу правних тако и политичких аспеката. Од новембра 2015. године до фебруара 2018. године била је запослена у Министарству унутрашњих послова, као шеф Одсека за хармонизацију прописа са правом ЕУ, где је била задужена за анализу и праћење развоја правних тековина ЕУ у области унутрашњих послова, планирање, координацију и подстицање усклађивања прописа РС са правним тековинама ЕУ, праћење процеса преговора за приступање ЕУ у области Поглавља 24- Правда, слобода и безбедност.

Период од априла до јула 2013. године провела је на стручној пракси у Министарству спољних послова и кооперације Краљевине Шпаније (Генерална субдирекција за правосуђе и унутрашње послове у Државном секретаријату за ЕУ) у Мадриду, у оквиру програма стручног усавршавања Европског фонда за Балкан. Бројне семинаре и обуке на тему права и процедура ЕУ, техника, стратегија и политике преговарања и лобирања у оквиру ЕУ, похађала је како у својству полазника, тако и предавача.

Говори енглески језик и служи се шпанским и руским.

Десет година се активно бавила стрељаштвом. Удата, има ћерку.

 Врх стране
 Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за локалне самоуправе Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама