МЕНИ

Насловна » О министарству » Помоћници министра

Помоћници министра

Саша Могић

 Саша Могић

Саша Могић је рођен 1966. године у Београду.

Дипломирао је 1991. године на Правном факултету Универзитета у Београду.

Радно искуство је стицао радећи руководеће послове у приватном и јавном сектору у области унутрашње трговине на правним и комерцијалним пословима организације рада, планирања и реализације пласмана и развоја дистрибутивних канала продаје.

Од 2010. се налази на радном месту помоћника министра за локалну самоуправу у Министарству државне управе и локалне самоуправе а од 2012. године на истом радном месту у Министарству регионалног развоја и локалне самоуправе.

Учествовао је у припреми и изради бројних законских и подзаконских аката, стратешких докумената и развојних пројеката.

Ожењен, отац једног детета.

 

Ивана Савићевић

 Ивана Савићевић

Ивана Савићевић је рођена у Београду 1976 године.

Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду 2001. године.

У периоду од 2001. године до 2003. године радила у Првом општинском суду у Београду као приправник, након чега је положила правосудни испит 2003. године.

Након краћег рада у адвокатској канцеларији, од 2003. године радила у Министарству за рад и запошљавање на припреми, изради и примени законских и подзаконских аката у области рада и пословима сарадње са социјалним партнерима.

Од 2007. до 2014. године обављала послове руководиоца Групе, односно шефа Одсека за социјални дијалог, колективно преговарање и зараде у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

Аутор стручних текстова из области рада и социјалног дијалога.

Удата, мајка троје деце.

 

Дражен Маравић

 Дражен Маравић

Дражен Маравић је рођен 14. јуна 1975. године у Суботици, где је завршио основну школу и гимназију „Светозар Марковић“. Дипломирао је 2000. године на Правном факултету Универзитета у Новом Саду. Стипендиста Фондације Konrad Adenauer у Србији, и добитник награде Norwegian Royal Scholarship као један од „1000 најбољих студената у Србији“.

Државни испит за запослене у органима државне управе је положио 2003. године. Завршио је Дипломатску академију Министарства спољних послова Србије и положио дипломатско-конзуларни испит.

Специјализирао је Глобалну и националну безбедност на Одсеку за међународне односе Факултета политичких наука Универзитета у Београду. Тренутно је на завршној години докторских студија на Правном факултету „Унион“, Универзитет „Унион“ у Београду.

Због професионалног истицања, добитник је стипендије "Chevening Fellowship" Владе Велике Британије за 2006. годину. Завршио је програм обуке „Супротстављање међународном организованом криминалу“ у Великој Британији на Полицијском колеџу (College of Policing) у Брамсхилу.

Завршио је већи број курсева и обука на теме из европских интеграција, међународних односа, међународне полицијске сарадње, и др. Завршио је више професионалних акредитованих курсева из менаџмента и поседује Цертификат из Општег менаџмента, Факултета организационих наука Универзитета у Београду, (децембар 2011), Competence Certificate in Change Management, Будимпештанске пословне школе (јун 2012), Certificate of Achievement in Leadership, Chartered Institute For Personal Development - CIPD London, UK (мај 2012), Управаљања учинком (ФОН, новембар 2012).

Сертификовани је предaвач Института за менаџмент из Лондона (CMI Charted Management Institute) за ниво обуке 5/7 и предавач на Центру за професионалну сертификацију менаџера Факултета организационих наука у Београду, за област стратегије и управљање променама. Завршио је 2013. године Регионалну академију за демократију (Regional Academy for Democracy) у првој генерацији полазника овог пројекта који је подржан од стране ЕУ, Balkan Trust for Democracy, и International Visegrad Fund. Завршио је тренинг тренера за менаџмент заснован на резултатима (Result Based Management).

Од фебруара 2001. године до септембра 2002. године, Маравић је радио у Окружном суду у Суботици; а од септембра 2002. године до јуна 2003. године служио је војни рок у Војсци Југославије (ВЈ). Радио је у Извршном Већу Аутономне Покрајине Војводине – Покрајинском секретаријату за спорт и омладину као стручни сарадник за међународну сарадњу, од јуна 2003. године до септембра 2004. године. У Министарству за економске односе са иностранством радио је од октобра 2004. године до априла 2005. године као стручни сарадник у Сектору за мултилатералну и регионалну трговинску сарадњу на пословима интеграције у ЕУ и СТО.

У Министарству унутрашњих послова радио је од априла 2005. године, а од маја 2006. до фебруара 2010. био је шеф Бироа за међународну сарадњу и европске интеграције. Од фебруара 2010. до маја 2015. је био шеф Бироа за стратешко планирање у МУП РС.

Учествовао је у преговорима и био одговоран за спровођење низа међународних споразума о међународној полицијској сарадњи и међународних развојних пројеката. Представљао је Министарство унутрашњих послова у односима са ЕУ и водио је у име Владе Републике Србије преговоре у закључивању споразума о реадмисији са ЕУ, споразума о визним олакшицама ЕУ за грађане Србије као и стратешког споразума са ЕВРОПОЛ-ом. Од стране Владе Републике Србије именован је јула 2007. године за председника Радне групе за преговоре са ЕУ по питању либерализације визног режима. Био је директно одговоран за преговоре, припрему материјала и позиције Владе, одређивање приоритета, планова активности и њиховог спровођења, јавну кампању и односе са јавношћу. На тој позиције се налазио све до укидања визног режима ЕУ. По отварању процеса преговора о приступању Републике Србије Европској унији, био је координатор за израду Акционог плана за поглавље 24 за преговоре са ЕУ. Одлуком Владе Републике Србије постављен је марта 2015. године за шефа Мултисекторског координационог тела за спровођење Националног акционог плана за примену Резолуције 1325 Савета безбедност ОУН – жене, мир, безбедност.

За допринос реформи полиције, добитник је признања „Личност године 2012“ од стране Мисије ОЕБС-а у Србији.

Био је гост предавач на Полицијској академији (College of Policing) у Великој Британији три узастопне године, као и на Дипломатској академији у Бечу, Slovak Foreign Policy Association (SFPA) у Братислави, Полицијском колеџу у Шкотској и Шкотском Институту за развој полиције.

Помагао је у стварању капацитета за европске интеграције и стратешко планирање у Министарству унутрашњих послова Републике Српске. Често је позиван на међународне конференције као говорник на теме из домена европске сарадње у домену правосуђа и унтрашњих послова, стратешког управљања у управи и реформи државе управе. Држао је презентације на Факултету организационих наука у Београду, Крималистичко-полицијској академији у Београду, и на бројним пројектима невладиних организација у Србији. Био је ангажован током 2013. године као експерт за стратегију и организациони развој на пројектима ЕУ - подршка унутрашњим пословима у БиХ и на пројекту подршке стратешком развоју Министарства унутрашњих послова Туниса, као и на пројекту подршке у стварању капацитета за стратешко планирање у Министарства унутрашњих послова Молдавије 2014. године. Био је предавач на Регионалној школи за јавну управу у Даниловграду на тему лидерства у јавном сектору и управљања променама.

Одлично говори енглески језик и познаје основе немачког језика. Ожењен је, отац троје деце.

Постављен је за државног секретара у Министарству државне управе и локалне самоуправе 26. маја 2015. године.

 

Ивана Ћирковић

 Ивана Ћирковић

Рођена је у Београду 1971.године. Основну и средњу школу (V београдску гимназију) завршила је у Београду. Дипломирала је на Биолошком факултету у Београду, смер Молекуларна биологија и физиологија. Завршила је специјалистичке студије на Факултету политичких наука, смер Род и култура 2005.године. Тренутно је на мастер студијама Рода на истом факултету Универзитета у Београду.

У периоду од 2011.-2015.године је радила на позицији директорке Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије.

Од 2007.-2011.године, радила је као заменица менаджера Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва у кабинету потпредседника Владе за европске интеграције уз подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ), Норвешког министарства спољних послова (НМФА), Одељења за међународни развој Велике Британије (ДфИД).

У периоду од 2006.-2007.године радила је као Координаторка за социјалну заштиту и осетљиве групе у Тиму за смањење сиромаштва у кабинету ППВ у оквиру примене кредита Светске банке и Одељења за међународни развој Велике Британије (ДфИД) у области примене и координације Стратегије за смањење сиромаштва.

Од 2004.године до 2006.године, радила је на позицији шефице Одсека за младе у Министарству просвете и спорта.

Велико искуство у у области европских интеграција, родне равноправности, мањинских права, омладинске политике, социјалне интеграције и др. стекла је и претходним радом у бројним организацијама цивилног друштва.

Током рада, учествовала је у раду на припреми законских и стратешких докумената, као и бројних предлога пројеката, њиховој примени и праћењу резултата примене.

Учествује у раду бројних управних одбора, комисија, саветодавних тела домаћих и међународних организација.

Говори енглески језик.

 

Ивана Антић

 Ивана Антић

Ивана Антић је рођена у Београду 1976. године.

Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду. Положила је Правосудни испит и завршила је Дипломатску академију, при Министарству спољних послова.

Учествовала је у бројним међународним програмима на тему европских интеграција, људских и мањинских права, родне равноправности, борбе против дискриминације, економских и социјалних права (у Белгији, Великој Британији, Индији и др).

У Канцеларији за европске интеграције, од 2009. до 2012. године, обављала је послове координације и израде стратешких докумената у процесу приступања  Републике Србије Европској унији, припрему предлога аката у процесу усклађивања прописа у области социјалне политике и запошљавања, слободе кретања радника, антидискриминационе политике, политичких и социјално-економских критеријума. Радила је на пословима пружања помоћи органима државне управе у процесу усклађивања прописа и учествовала је у билатералним и мултилатералним преговорима.

Радила је као Саветница за међународну сарадњу Потпредседника Владе и министра рада, запошљавања и социјалне политике у периоду од 2012. до 2014. године.

У 2014. и 2015. години је радила као сарадница Шефице Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији, пратећи при том област људских и мањинских права, питања социјалних и економских права, борбу против дискриминације, као и питања у вези са Националним саветима националних мањина.

Била је члан Радне групе за спровођење Националне стратегије за побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности. Била је укључена у координацију Регионалног стамбеног програма за трајно решавање стамбених потреба избеглица и интерно расељених лица – Regional Housing Programme”.

Од 2015 вршила је дужност помоћнице министра у Сектору за људска и мањинска права, регистре и матичне књиге у Министарству државне и управе и локалне самоуправе и радила је као Саветница за питања људских и мањинских права Потпредседника Владе и министра државне управе и локалне самоуправе.

На место в.д. помоћнице министра постављена је од 09. фебруара 2017. године.

 

Марина Дражић

 Марина Дражић

Марина Дражић рођена је 1981. године у Београду. Диплому основних и мастер студија стекла је на Правном факултету Универзитета у Београду, смер Међународно право. Има положен државни стручни испит за рад у органима државне управе.

Радила је у адвокатској канцеларији до 2010. године, након чега је у Министарству омладине и спорта била саветник за реализацију стипендија, националних признања и награда спортистима за освојене медаље на Олимпијским, светским и европским такмичењима у Сектору за спорт. Била је члан Радне групе Фонда за младе таленте Републике Србије.

У периоду од 2013 до 2014. године радила је у Министарству правде и државне управе као начелник Одељења за правне послове и подршку интерном пословању у Сектору за електронску управу као и саветник у Сектору за лични статус грађана.

У периоду од 2014 до 2017. године радила је у Министарству државне управе и локалне самоуправе у Управном инспекторату као управни инспектор – координатор.

Члан је Комисије за полагање посебног стручног испита за матичара.

Од 2014. године учествује у организацији спровођења избора у земљи.

Присуствовала је бројним радионицама и саветовањима из области државне управе. У Министарству правде учествовала је у спровођењу Конкурса за избор првих јавних бележника у Републици Србији. Стекла је диплому ReSpa – Регионалне школе за државне службенике на Семинару е-управа и м-управа и стратешко планирање у јавној управи. Такође, стекла је сертификат са потврдом учешћа на пословном тренингу за директоре и менаџере у јавном сектору. Учествовала је у припреми и изради Закона о општем управном поступку.

 

Јасмина Бенмансур

 Марина Дражић

др Јасмина Бенмансур рођена је 1969. године у Маракешу, Мароко.

Дипломирала је 1991. године на Правном факултету Универзитета у Приштини, а у току студија као признање за остварен одличан успех Универзитет у Приштини доделио јој је диплому „Истакнути студент“. Специјалистичке студије Менаџмент јавне управе завршила је 2010. године на Факултету организационих наука Универзитета у Београду и стекла звање специјалиста организационих наука за менаџмент јавне управе, а дипломске академске студије мастер, у звању мастер правник – 2011. године, на Факултету за државну управу и администрацију Мегатренд универзитета у Београду. Докторске студије и звање доктор правних наука стекла је 2016. године, на Правном факултету Мегатренд универзитета у Београду.

Додатно стручно усавршавање у области реформе јавне управе и управљања људским ресурсима остварила је на студијским програмима у оквиру Регионалне школе за јавну управу РеСПА, Интернационалног института за јавну администрацију (RAi) у Лондону и Националне школе за администрацију (ENA), Француска.

Има положен државни стручни испит и правосудни испит.

Двадесетшесогодишње радно искуство стекла је у органима локалне самоуправе и државне управе.

У Општинској управи општине Косовска Митровица обављала је нормативне послове у Одељењу за друштвене делатности и послове начелника Одељења за општу управу (1991-2000). У Министарству правде и Министарству правде и локалне самоуправе обављала је послове саветника министра, а у Министарству за државну управу и локалну самоуправу саветника министра и начелника Одељења за лични статус грађана (2000-2006).

Постављена је децембра 2006. године на положај помоћника министра и ове послове обављала је до септембра 2014. године (као помоћник министра за државну управу и локалну самоуправу, министра за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу и министра правде и државне управе – руководилац Сектора за права националних мањина, матичне књиге и остваривање слободе удруживања грађана, Сектора за матичне књиге и остваривање слободе удруживања грађана и Сектора за државну управу и матичне књиге).

Од 2014-2017. године у Министарству државне управе и локалне самоуправе обављала је послове начелника Одељења за лични статус грађана и руководиоца Групе за стручно усавршавање.

Координирала је и руководила реализацијом стратешких пројеката у различитим областима из делокруга министарства, између осталог, пројектима који се односе на успостављање електронских службених евиденција о грађанима и управних процедура у њиховом вођењу – јединствени бирачки списак и матичне књиге, за које је надлежно министарство 2010. и 2015. године добило је главну награду Јединственог информатичког савеза Србије – DISKOBOLOS у категорији Услуге.

Као руководилац или координатор, учествовала је у припреми и/или спровођењу више законских и подзаконских прописа, стратегија развоја и акционих планова у области реформе јавне управе, партнерства за отворену управу, матичних књига, слободе удруживања и политичког организовања, остваривања права припадника националних мањина, инспекцијског надзора, стручног усавршавања у државним органима и јединицама локалне самоуправе, као и организационог успостављања Националне академије за јавну управу.

Председник је Испитне комисије за полагање државног стручног испита за рад у државним органима (за вишу и високу стручну спрему) и испитивач на предмету Управни поступак, са елементима канцеларијског пословања и управни спор.

Учествује у реализацији програма општег стручног усавршавања у Служби за управљање кадровима, као предавач, а по позиву је предавач и на Диплпматској академији Министарства спољних послова.

Остварила је учешће на значајном броју домаћих научних и стручних скупова, као и предавања по позиву на научним скуповима међународног карактера. Објавила је више публикација и значајан број стручних и научних радова.

 Врх стране
 Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Управљање променама