МЕНИ

Насловна » О министарству » Помоћници министра

Помоћници министра

Саша Могић

 Саша Могић

Саша Могић је рођен 1966. године у Београду.

Дипломирао је 1991. године на Правном факултету Универзитета у Београду.

Радно искуство је стицао радећи руководеће послове у приватном и јавном сектору у области унутрашње трговине на правним и комерцијалним пословима организације рада, планирања и реализације пласмана и развоја дистрибутивних канала продаје.

Од 2010. се налази на радном месту помоћника министра за локалну самоуправу у Министарству државне управе и локалне самоуправе а од 2012. године на истом радном месту у Министарству регионалног развоја и локалне самоуправе.

Учествовао је у припреми и изради бројних законских и подзаконских аката, стратешких докумената и развојних пројеката.

Ожењен, отац једног детета.

 

Ивана Савићевић

 Ивана Савићевић

Ивана Савићевић је рођена у Београду 1976 године.

Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду 2001. године.

У периоду од 2001. године до 2003. године радила у Првом општинском суду у Београду као приправник, након чега је положила правосудни испит 2003. године.

Након краћег рада у адвокатској канцеларији, од 2003. године радила у Министарству за рад и запошљавање на припреми, изради и примени законских и подзаконских аката у области рада и пословима сарадње са социјалним партнерима.

Од 2007. до 2014. године обављала послове руководиоца Групе, односно шефа Одсека за социјални дијалог, колективно преговарање и зараде у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

Аутор стручних текстова из области рада и социјалног дијалога.

Удата, мајка троје деце.

 

Наталија Павловић Шиниковић

 Наталија Павловић Шиниковић

Наталија Павловић Шиниковић рођена је 6. јануара 1958. године у Београду, где је завршила основну школу „Ђуро Салај“ и Осму београдску гимназију.

На Правном факултету Универзитета у Београду, на смеру Међународно право, дипломирала је, у року, 1980. године.

Од 1983. до 2008. године запослена у Издавачко-штампарском предузећу „Савремена администрација“ где је обављала послове уредника правне рубрике, одговорног уредника листа и специјалних прилога, као и послове главног и одговорног уредника листа “ Савремена пракса“.

У Министарству за државну управу и локалну самоуправу, на радном месту руководиоца Групе за стручно усавршавање и државне стручне испите, у Сектору за државну управу запослена од 2008. до 2010. године.

У периоду од 2010. до 2012. године у Сектору за државну управу, истог министарства (односно Министарства за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу), обављала нормативне послове и послове који се односе на унапређење система државне управе.

На основу Решења Владе, од августа 2012. до септембра 2013. године, постављена за секретара Министарства културе и информисања.

У Министарству правде и државне управе, односно Министарству државне управе и локалне самоуправе, током 2014. године координирала обављање нормативних послова из делокруга Министарства.

На основу решења Владе, септембра 2014. године, постављена за помоћника министра државне управе и локалне самоуправе, Сектор за нормативне послове. После спроведеног јавног конкурса, решењем Владе од децембра 2014. године постављена на положај помоћника министра.

Непосредно учествовала у припреми нацрта више законских текстова, које је усвојила Народна скупштина током 2015. и 2016. године, од којих се, као најважнији истичу Закон о инспекцијском надзору, Закон о општем управном поступку и Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

Од 11. марта 2016. године , на основу решења Владе, постављена за вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе – Сектор за људска и мањинска права и слободе и регистре.

Од фебруара 2017. године, распоређена на послове руководиоца Групе за децентрализацију и јачање капацитета јединица локалне самоуправе, Сектор за систем локалне самоуправе.

Државни стручни испит положила 2009. године.

 

Ивана Антић

 Ивана Антић

Ивана Антић је рођена у Београду 1976. године.

Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду. Положила је Правосудни испит и завршила је Дипломатску академију, при Министарству спољних послова.

Учествовала је у бројним међународним програмима на тему европских интеграција, људских и мањинских права, родне равноправности, борбе против дискриминације, економских и социјалних права (у Белгији, Великој Британији, Индији и др).

У Канцеларији за европске интеграције, од 2009. до 2012. године, обављала је послове координације и израде стратешких докумената у процесу приступања  Републике Србије Европској унији, припрему предлога аката у процесу усклађивања прописа у области социјалне политике и запошљавања, слободе кретања радника, антидискриминационе политике, политичких и социјално-економских критеријума. Радила је на пословима пружања помоћи органима државне управе у процесу усклађивања прописа и учествовала је у билатералним и мултилатералним преговорима.

Радила је као Саветница за међународну сарадњу Потпредседника Владе и министра рада, запошљавања и социјалне политике у периоду од 2012. до 2014. године.

У 2014. и 2015. години је радила као сарадница Шефице Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији, пратећи при том област људских и мањинских права, питања социјалних и економских права, борбу против дискриминације, као и питања у вези са Националним саветима националних мањина.

Била је члан Радне групе за спровођење Националне стратегије за побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности. Била је укључена у координацију Регионалног стамбеног програма за трајно решавање стамбених потреба избеглица и интерно расељених лица – Regional Housing Programme”.

Од 2015 вршила је дужност помоћнице министра у Сектору за људска и мањинска права, регистре и матичне књиге у Министарству државне и управе и локалне самоуправе и радила је као Саветница за питања људских и мањинских права Потпредседника Владе и министра државне управе и локалне самоуправе.

На место в.д. помоћнице министра постављена је од 09. фебруара 2017. године.

 

Марина Дражић

 Марина Дражић

Марина Дражић рођена је 1981. године у Београду. Диплому основних и мастер студија стекла је на Правном факултету Универзитета у Београду, смер Међународно право. Има положен државни стручни испит за рад у органима државне управе.

Радила је у адвокатској канцеларији до 2010. године, након чега је у Министарству омладине и спорта била саветник за реализацију стипендија, националних признања и награда спортистима за освојене медаље на Олимпијским, светским и европским такмичењима у Сектору за спорт. Била је члан Радне групе Фонда за младе таленте Републике Србије.

У периоду од 2013 до 2014. године радила је у Министарству правде и државне управе као начелник Одељења за правне послове и подршку интерном пословању у Сектору за електронску управу као и саветник у Сектору за лични статус грађана.

У периоду од 2014 до 2017. године радила је у Министарству државне управе и локалне самоуправе у Управном инспекторату као управни инспектор – координатор.

Члан је Комисије за полагање посебног стручног испита за матичара.

Од 2014. године учествује у организацији спровођења избора у земљи.

Присуствовала је бројним радионицама и саветовањима из области државне управе. У Министарству правде учествовала је у спровођењу Конкурса за избор првих јавних бележника у Републици Србији. Стекла је диплому ReSpa – Регионалне школе за државне службенике на Семинару е-управа и м-управа и стратешко планирање у јавној управи. Такође, стекла је сертификат са потврдом учешћа на пословном тренингу за директоре и менаџере у јавном сектору. Учествовала је у припреми и изради Закона о општем управном поступку.

 

Јасмина Бенмансур

 Марина Дражић

Др Јасмина Бенмансур рођена је 1969. године у Маракешу, Мароко.
Дипломирала је 1991. године на Правном факултету Универзитета у Приштини,  а у току студија као признање за остварен одличан успех Универзитет у Приштини доделио јој је диплому „Истакнути студент“. Специјалистичке студије Менаџмент јавне управе завршила је 2010. године на Факултету организационих наука Универзитета у Београду и стекла звање специјалиста организационих наука за менаџмент јавне управе, а дипломске академске студије мастер, у звању мастер правник – 2011. године, на Факултету за државну управу и администрацију Мегатренд универзитета у Београду. Докторске студије и звање доктор правних наука стекла је 2016. године, на Правном факултету Универзитета Мегатренд у Београду.

Додатно стручно усавршавање у области реформе јавне управе и управљања људским ресурсима остварила је на студијским програмима у оквиру Регионалне школе за јавну управу РеСПА, Интернационалног института за јавну администрацију (RAi) у Лондону и Националне школе за администрацију (ENA), Француска.

Има положен државни стручни испит и правосудни испит.

Радно искуство стекла је у органима локалне самоуправе и државне управе.

У Општинској управи општине Косовска Митровица обављала је нормативне послове у Одељењу за друштвене делатности (1992-1996) и послове начелника Одељења за општу управу (1996-2000). У Министарству правде и Министарству правде и локалне самоуправе обављала је послове саветника министра (2000-2002), а у Министарству за државну управу и локалну самоуправу саветника министра (2002-2003) и начелника Одељења за лични статус грађана (2003-2006).

Постављена је децембра 2006. године на положај помоћника министра и ове послове обављала је до септембра 2014. године (као помоћник министра за државну управу и локалну самоуправу – руководилац Сектора за права националних мањина, матичне књиге и остваривање слободе удруживања грађана, помоћник министра за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу – руководилац Сектора за матичне књиге,  остваривање слободе удруживања грађана, помоћника министра правде и државне управе –  руководилац Сектора за државну управу и матичне књиге и помоћника министра државне управе и локалне самоуправе  –  руководилац Сектора за државну управу и матичне књиге).

Од 2014-2017. године у Министарству државне управе и локалне самоуправе обављала је послове начелника Одељења за лични статус грађана (2014-2016) и руководиоца Групе за стручно усавршавање (2016-2017).

2017. године постављена је на положај помоћника министра државне управе и локалне самоуправе – руководиоца Сектора за стручно усавршавање у Министарству државне управе и локалне самоупрве.

Координирала је и руководила реализацијом стратешких пројеката у различитим областима из делокруга Министарства државне управе и локалне самоуправе, између осталог, пројектима у области реформе јавне управе, стручног усавршавања, социјалне инклузије, јачања централних функција органа државне управе, као и пројектима који се односе на успостављање електронских службених евиденција о грађанима и управних процедура у њиховом вођењу – јединствени бирачки списак и матичне књиге, за које је надлежно министарство 2010. и 2015. године добило је главну награду Јединственог информатичког савеза Србије – DISKOBOLOS у категорији Услуге.

Као руководилац или координатор, учествовала је у припреми и/или спровођењу законских и подзаконских прописа, стратегија развоја и акционих планова за њихово спровођење у области реформе државне управе, реформе јавне управе, партнерства за отворену управу, матичних књига, слободе удруживања и политичког организовања, остваривања права припадника националних мањина и др, као и Закона о Националној академији за јавну управу и пратећих закона о изменама и допунама закона који уређују стручно усавршавање државних службеника и запослених у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.

Председник је Испитне комисије за полагање државног стручног испита за рад у државним органима (за вишу и високу стручну спрему) и испитивач на предмету Управни поступак, са елементима канцеларијског пословања и управни спор.

Учествује у реализацији уводног програма општег стручног усавршавања у Националној академији за јавну управу, као предавач, а по позиву је предавач и на Диплпматској академији Министарства спољних послова.

Остварила је учешће на значајном броју домаћих научних и стручних скупова, као и предавања по позиву на научним скуповима међународног карактера. Објавила је значајан број стручних и научних радова.

 

Сања Путник

 Сања Путник

Сања Путник је рођена 1984. године, у Београду.

Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду 2008. године, на смеру Међународно право, са просечном оценом 9.1. Има положен правосудни испит. Школовање наставила на Правном факултету Универзитета у Амстердаму, Краљевина Холандија, као стипендиста холандске Владе у оквиру програма МАТРА (Matra Training for European Cooperation). Звање мастера Међународног и европског права стекла 2009. године, са специјализацијом у области Међународног јавног права. Као полазник Дипломатске академије Министарства спољних послова „Коча Поповић“, завршила основни програм дипломатске обуке 2011/2012. године.

Каријеру је започела 2008. године у Народној скупштини Републике Србије, у Одељењу за иностране послове, обављајући истовремено и послове стручне службе Републичке изборне комисије током парламентарних и локалних избора. Пре одласка на специјалистичке студије, одређено време је била запослена у кабинету Генералног секретара Владе.

У Канцеларији за европске интеграције (садашње Министарство за европске интеграције) била је запослена у периоду од октобра 2009. до новембра 2015. године. Као саветник у Сектору за координацију процеса приступања и основна документа, учествовала је у изради стратешких докумената у процесу приступања ЕУ, у праћењу активности везаних за имплементацију Споразума о стабилизацији и придруживању, координацији активности у току преговарачког процеса између представника ЕУ и надлежних органа РС, како у смислу правних тако и политичких аспеката. Од новембра 2015. године до фебруара 2018. године била је запослена у Министарству унутрашњих послова, као шеф Одсека за хармонизацију прописа са правом ЕУ, где је била задужена за анализу и праћење развоја правних тековина ЕУ у области унутрашњих послова, планирање, координацију и подстицање усклађивања прописа РС са правним тековинама ЕУ, праћење процеса преговора за приступање ЕУ у области Поглавља 24- Правда, слобода и безбедност.

Период од априла до јула 2013. године провела је на стручној пракси у Министарству спољних послова и кооперације Краљевине Шпаније (Генерална субдирекција за правосуђе и унутрашње послове у Државном секретаријату за ЕУ) у Мадриду, у оквиру програма стручног усавршавања Европског фонда за Балкан. Бројне семинаре и обуке на тему права и процедура ЕУ, техника, стратегија и политике преговарања и лобирања у оквиру ЕУ, похађала је како у својству полазника, тако и предавача.

Говори енглески језик и служи се шпанским и руским.

Десет година се активно бавила стрељаштвом. Удата, има ћерку.

 Врх стране
 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Избори за националне савете националних мањина 2018  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама