Sektor za matične knjige i registre

pomocnik ministra marina drazic

Marina Dražić

pomoćnica ministra

Sektor za matične knjige i registre obavlja normativne poslove koji se odnose na sistem matičnih knjiga, vođenje drugostepenog upravnog postupka, davanje mišljenja o ustavnosti i zakonitosti opštih akata gradskih, odnosno opštinskih uprava koje vode matične knjige.

 

Sektor pruža međunarodnu pravnu pomoći u pribavljanju javnih isprava i izveštava o sprovođenju ratifikovanih bilateralnih i multilateralnih ugovora u procesu evropskih integracija.

 

Sprovodi i aktivnosti na održavanju i unapređenju Registra matičnih knjiga, kao jedinstvene elektronske baze podataka o ličnim stanjima građana.

 

U poslovima vođenja jedinstvenog biračkog spiska, obezbeđuje usklađenost i tačnost podataka, u skladu sa zakonom vrši promene u biračkom spisku, prati i unapređuje stanje u toj oblasti.

 

U delokrugu Sektora su i poslovi koji se odnose na uspostavljanje i vođenje Centralnog registra stanovništva, kao pouzdane državne baze podataka koja sadrži tačne i ažurne podatke o stanovništvu Republike Srbije u elektronskom obliku.

 

Pri tome,  Sektor obezbeđuje tehničku podršku, kao i razvoj i unapređenja informacionih sistema i elektronskih baza podataka koje se vode u Ministarstvu (Registar matičnih knjiga, Jedinstveni birački spisak, Posebni birački spisak nacionalnih manjina, Registar političkih stranaka i Registar nacionalnih saveta).

 

Više o nadležnostima Sektora za matične knjige i registre

 Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić razgovarao je danas sa novopostavljenim konzulima Republike Srbije o novim uslugama iz oblasti matičnih knjiga koje će konzularna predstavništva ubuduće pružati našim državljanima u inostranstvu. Ministar Ružić je rekao da će diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Srbije voditi matične......

Zahvaljujući saradnji i posvećenosti dva ministarstva – pravde s jedne strane i državne uprave i lokalne samouprave sa druge, obezbeđeno je da se činjenica o razvodu automatski upiše u matičnu knjigu venčanih. „Na ovaj način idemo u korak sa ciljevima reforme javne uprave, to jest,......

Budući kandidati-studenati prilikom upisa na fakultete Beogradskog univerziteta neće morati da prilažu izvode iz matične knjige rođenih, jer je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave omogućilo za 31 fakultet Univerziteta u Beogradu trajni i neprekidni pristup podacima iz izvoda matične knjige rođenih. Ministar državne uprave......

U cilju unapređenja ostvarivanja prava na službenu upotrebu albanskog jezika i pisma, odnosno na upotrebu ličnog imena pripadnika albanske nacionalne manjine, ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić održao je danas sastanak, u prisustvu šefa Misije OEBS-a u Srbiji NJ. E. Andrea Oricija i......

Pomoćnice ministra državne uprave i lokalne samouprave Marina Dražić i Sanja Putnik sastale su se sa predstavnicima Kancelarije OEBSA za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) i razgovarale o preporukama koje su dali za unapređenje izbornog postupka. Dražić je na sastanku istakla da su sada......

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić izjavio je povodom Dana matičara da su matičari uradili ključni posao kako bi građani dobili brže i  efikasnije usluge i najavio da će ih ministarstvo podržati kroz stručno usavršavanje i obuke. Ružić je zahvalio matičarima na uloženom......

Birčaninova 6, 11000 Beograd

011/2685-344

maticneknjigeiregistri@mduls.gov.rs