Sektor za matične knjige i registre

pomocnik ministra marina drazic

Marina Dražić

pomoćnica ministra

Sektor za matične knjige i registre obavlja normativne poslove koji se odnose na sistem matičnih knjiga, vođenje drugostepenog upravnog postupka, davanje mišljenja o ustavnosti i zakonitosti opštih akata gradskih, odnosno opštinskih uprava koje vode matične knjige.

 

Sektor pruža međunarodnu pravnu pomoći u pribavljanju javnih isprava i izveštava o sprovođenju ratifikovanih bilateralnih i multilateralnih ugovora u procesu evropskih integracija.

 

Sprovodi i aktivnosti na održavanju i unapređenju Registra matičnih knjiga, kao jedinstvene elektronske baze podataka o ličnim stanjima građana.

 

U poslovima vođenja jedinstvenog biračkog spiska, obezbeđuje usklađenost i tačnost podataka, u skladu sa zakonom vrši promene u biračkom spisku, prati i unapređuje stanje u toj oblasti.

 

U delokrugu Sektora su i poslovi koji se odnose na uspostavljanje i vođenje Centralnog registra stanovništva, kao pouzdane državne baze podataka koja sadrži tačne i ažurne podatke o stanovništvu Republike Srbije u elektronskom obliku.

 

Pri tome,  Sektor obezbeđuje tehničku podršku, kao i razvoj i unapređenja informacionih sistema i elektronskih baza podataka koje se vode u Ministarstvu (Registar matičnih knjiga, Jedinstveni birački spisak, Posebni birački spisak nacionalnih manjina, Registar političkih stranaka i Registar nacionalnih saveta).

 

Više o nadležnostima Sektora za matične knjige i registre

U prethodnom periodu, u skladu sa merama Vlade radi sprečavanja, pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je svim opštinskim i gradskim upravama uputilo preporuke o načinu postupanja matičara u vezi sa zaključenjem braka. I pored toga što je......

U prethodnom periodu, u skladu sa merama Vlade radi sprečavanja, pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je svim opštinskim i gradskim upravama uputilo preporuke o načinu postupanja matičara u vezi sa zaključenjem braka. I pored toga što je......

U prethodnom periodu, u skladu sa merama Vlade radi sprečavanja, pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je svim opštinskim i gradskim upravama uputilo preporuke o načinu postupanja matičara u vezi sa zaključenjem braka. I pored toga što je......

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić čestitao je svim matičarima i zamenicima matičara njihov praznik, Dan matičara. „Od našeg poslednjeg zajedničkog susreta, ne samo da ste profesionalno obavljali svoj posao, već ste u prethodnim mesecima svojim zalaganjem omogućili da se i u vanrednim......

Zaključenje braka u trenutnim okolnostima može da se vrši isključivo u službenim prostorijama, u skladu sa organizacijom rada opštinskih i gradskih uprava i uz prisustvo samo osoba koja učestvuju u činu zaključenja braka – matičara, budućih supružnika i njihovih svedoka odnosno kumova, izjavila je pomoćnica......

Birčaninova 6, 11000 Beograd

011/2685-344

maticneknjigeiregistri@mduls.gov.rs