Sektor za matične knjige i registre

pomocnik ministra marina drazic

Marina Dražić

pomoćnica ministra

Sektor za matične knjige i registre obavlja normativne poslove koji se odnose na sistem matičnih knjiga, vođenje drugostepenog upravnog postupka, davanje mišljenja o ustavnosti i zakonitosti opštih akata gradskih, odnosno opštinskih uprava koje vode matične knjige.

 

Sektor pruža međunarodnu pravnu pomoći u pribavljanju javnih isprava i izveštava o sprovođenju ratifikovanih bilateralnih i multilateralnih ugovora u procesu evropskih integracija.

 

Sprovodi i aktivnosti na održavanju i unapređenju Registra matičnih knjiga, kao jedinstvene elektronske baze podataka o ličnim stanjima građana.

 

U poslovima vođenja jedinstvenog biračkog spiska, obezbeđuje usklađenost i tačnost podataka, u skladu sa zakonom vrši promene u biračkom spisku, prati i unapređuje stanje u toj oblasti.

 

U delokrugu Sektora su i poslovi koji se odnose na uspostavljanje i vođenje Centralnog registra stanovništva, kao pouzdane državne baze podataka koja sadrži tačne i ažurne podatke o stanovništvu Republike Srbije u elektronskom obliku.

 

Pri tome,  Sektor obezbeđuje tehničku podršku, kao i razvoj i unapređenja informacionih sistema i elektronskih baza podataka koje se vode u Ministarstvu (Registar matičnih knjiga, Jedinstveni birački spisak, Posebni birački spisak nacionalnih manjina, Registar političkih stranaka i Registar nacionalnih saveta).

 

Više o nadležnostima Sektora za matične knjige i registre

Pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave Marina Dražić predstavila je danas Priručnik za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, koji će biti značajan alat u radu službenika koji su ovlašćeni za vođenje, odnosno ažuriranje biračkog spiska. „Ministarstvo prepoznaje njihovu posvećenost i odgovornost koju imaju......

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić i pomoćnica ministra Marina Dražić razgovarali su sa predstavnicima Kancelarije OEBSA za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR)  o aktivnostima koje sprovodi Ministarstvo u cilju unapređenja biračkog spiska, posebno kad je reč o tačnosti i ažurnosti podataka. Ministar......

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave održalo je danas obuku za matičare o povezivanju matičnih knjiga sa Jedinstvenim biračkim spiskom, u cilju jačanja demokratskih kapaciteta i unapređenja biračkog spiska, posebno kad je reč o tačnosti i ažurnosti podataka. Cilj obuke je ujednačavanje prakse i primene......

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u realizaciji Zaključka Vlade 05 broj: 013-9425/2019 od 26.septembra 2019. godine, organizuje obuku matičara i zamenika matičara. Obuka će se održati 17. oktobra 2019. godine, sa početkom u  12 časova (registracija od 11 časova), u Beogradu – Klub narodnih......

Zbog velikog  interesovanja ovlašćenih lica za vođenje biračkog spiska za učešće na obukama koje organizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u cilju praktičnog rada u aplikaciji Jedinstveni birački spisak kao i razmene iskustva u vođenju ove evidencije, obaveštavamo sve zainteresovane o novom terminu obuke, koja......

U cilju jačanja demokratskih kapaciteta i unapređenja biračkog spiska, posebno kad je reč o tačnosti i ažurnosti podataka u Jedinstvenom biračkom spisku, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je, nakon prve uvodne obuke, nastavilo sa praktičnim obukama za referente koji rade u aplikaciji u kojoj......

Birčaninova 6, 11000 Beograd

011/2685-344

maticneknjigeiregistri@mduls.gov.rs