Сектор за развој добре управе

pomocnik ministra natalija pavlovic sinikovic

Наталија Павловић Шиниковић

помоћница министра

Сектор за развој добре управе бави се унапређењем квалитета рада јавне управе  и развојем овог система ради обезбеђивања ефикаснијег пружања услуга грађанима у  складу са принципима добре управе. Сектор је надлежан за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу и  праћење прописа Европске уније из делокруга јавне управе и учествује у припреми међународних уговора и пројеката из ове области.

 

Више о надлежностима Сектора за добру управу

Министарство државне управе и локалне самоуправе покренуло је данас јавну расправу о Предлогу програма развоја електронске управе 2019-2020 чиме ће се допринети даљем развоју еСервиса и већем коришћењу еУправе у раду запослених. „Управи каквој тежимо, какву грађани заслужују, потребно је да у своје развојне политике......

У складу са чланом 42. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16, 95/18-аутентично тумачење), а ради успостављања јединствених управних места у јединицама локалне самоуправе и градским општинама, Република Србија МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за пријаву јединица локалне......

На основу Јавног позива организацијама цивилног друштва за подношење кандидатуре за чланство у Посебној радној групи за израду Предлога стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период након 2021. године, Комисија састављена од представника Министарства државне управе и локалне самоуправе и Канцеларије за сарадњу......

„На пољу реформе јавне управе и дигитализације, које су приоритети Владе Србије, имамо одличне резултате. Током октобра на консултацијама ће бити и нов Програм развоја еУправе 2019-2020. године који за циљ има развој ефикасне управе окренуте корисницима у дигиталној средини, развој потребне инфраструктуре и омогућавање......

Министар државне управе и локалне самоуправе донео је 8. августа 2019. године Правилникк о начину на који органи врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно достављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција из регистара у електронском облику, а који су неопходни за......

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић донео је Правилник о смерницима добре праксе за остваривање учешћа јавности у припреми нацрта закона и других прописа и аката. Обавеза спровођења консултација представља новину коју је донео измењен Закон о државној управи и која се односи......

Дечанска 8а, 11000 Београд

011/3206-601

dobrauprava@mduls.gov.rs