Sektor za razvoj dobre uprave

pomocnik ministra natalija pavlovic sinikovic

Natalija Pavlović Šiniković

pomoćnica ministra

Sektor za razvoj dobre uprave bavi se unapređenjem kvaliteta rada javne uprave  i razvojem ovog sistema radi obezbeđivanja efikasnijeg pružanja usluga građanima u  skladu sa principima dobre uprave. Sektor je nadležan za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu i  praćenje propisa Evropske unije iz delokruga javne uprave i učestvuje u pripremi međunarodnih ugovora i projekata iz ove oblasti.

 

Više o nadležnostima Sektora za dobru upravu

U 2019. godini incpektorima će biti na raspolaganju još jedan alat u borbi protiv sive ekonomije – prikrivena kupovina, koja će im omogućiti da kontrolišu privredne subjekte bez prethodne najave i pokazivanja naloga i službene legitimacije. To je predviđeno izmenama i dopunama Zakona o inspekcijskom......

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić izjavio je da je osam gradova i opština u Srbiji od tog ministarstva dobilo ukupno 52 miliona dinara za uspostavljanje jedinstvenog upravnog mesta. Ta sredstva, koja su bespovratna, biće raspodeljena na osam lokalnih samouprava i gradskih opština ......

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Bojan Stević izjavio je danas da će Srbija i Republika Koreja nastaviti da unapređuju saradnju u oblasti e Uprave i javne administracije. On je na Forumu o srpsko-korejskoj saradnji na temu javne administracije istakao da je......

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić predsedavao je Koordinacionom komisijom za inspekcijski nadzor, koja je prvi put održana van svog sedišta, na Fruškoj gori. Ona je okupila predstavnike svih inspekcija, kao i načelnike okruga Republike Srbije. Na sednici potpisan je sporazum sa Mrežom......

Dečanska 8a, 11000 Beograd

011/3206-601

dobrauprava@mduls.gov.rs