Sektor za razvoj dobre uprave

pomocnik ministra natalija pavlovic sinikovic

Natalija Pavlović Šiniković

pomoćnica ministra

Sektor za razvoj dobre uprave bavi se unapređenjem kvaliteta rada javne uprave  i razvojem ovog sistema radi obezbeđivanja efikasnijeg pružanja usluga građanima u  skladu sa principima dobre uprave. Sektor je nadležan za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu i  praćenje propisa Evropske unije iz delokruga javne uprave i učestvuje u pripremi međunarodnih ugovora i projekata iz ove oblasti.

 

Više o nadležnostima Sektora za dobru upravu

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pokrenulo je danas javnu raspravu o Predlogu programa razvoja elektronske uprave 2019-2020 čime će se doprineti daljem razvoju eServisa i većem korišćenju eUprave u radu zaposlenih. „Upravi kakvoj težimo, kakvu građani zaslužuju, potrebno je da u svoje razvojne politike......

U skladu sa članom 42. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16, 95/18-autentično tumačenje), a radi uspostavljanja jedinstvenih upravnih mesta u jedinicama lokalne samouprave i gradskim opštinama, Republika Srbija MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE raspisuje JAVNI POZIV za prijavu jedinica lokalne......

„Na polju reforme javne uprave i digitalizacije, koje su prioriteti Vlade Srbije, imamo odlične rezultate. Tokom oktobra na konsultacijama će biti i nov Program razvoja eUprave 2019-2020. godine koji za cilj ima razvoj efikasne uprave okrenute korisnicima u digitalnoj sredini, razvoj potrebne infrastrukture i omogućavanje......

Ministar državne uprave i lokalne samouprave doneo je 8. avgusta 2019. godine Pravilnikk o načinu na koji organi vrše uvid, pribavljaju, obrađuju i ustupaju, odnosno dostavljaju podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija iz registara u elektronskom obliku, a koji su neophodni za......

Dečanska 8a, 11000 Beograd

011/3206-601

dobrauprava@mduls.gov.rs