Exchange 5 – Други позив за пружање техничке подршке у процесу планирања и програмског буџетирања

У оквиру Програма Exchange 5 објављен је други позив за избор локалних самоуправа за директну техничку подршку за свеобухватни процес локалног планирања и програмског буџетирања (очекивана је подршка за најмање 4 локалне самоуправе).

Програм Exchange 5 финансира Европска унија из средстава ИПА 2014, а спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније и Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером. Веома значајну улогу у погледу теме овог конкурса као и за целу компоненту 2 Програма Exchange 5, има и Сектор буџета Министарства финансија.

У оквиру предметног позива Програм Exchange 5 ће у периоду од марта 2019. до априла 2020. године пружити подршку изабраним локалним самоуправама у свим фазама буџетског циклуса, а посебно:

  • Стручну подршку у даљем унапређењу процеса израде Одлуке о буџету у складу са Упутством за израду програмског буџета прописаним од стране Министарства финансија.
  • Техничку подршку у унапређењу процеса планирања капиталних пројеката у складу са Уредбом о садржини, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капиталних пројеката и пратећим подзаконским актима.
  • Подршку током израде извештаја о извршењу буџета у складу са Упутством за праћење и извештавање о учинку програма прописаним од стране Министарства финансија.

Програмска подршка ће поред изградње административних капацитета допринети и унапређењу програмске структуре буџета за наредне буџетске циклусе, али и припреми корисничких локалних самоуправа да одговоре на захтеве новог планског система.

Прилику да учествују на објављеном позиву имају све локалне самоуправе, изузев 8 локалних самоуправа којима је подршка додељена на основу првог позива из 2017. године у оквиру Програма Exchange 5.

Рок за конкурисање по овом позиву је 21. фебруар 2019. године. 

За сва додатна питања Ви или Ваши сарадници се можете обратити Мирјани Кнежевић Панајоту, путем телефона 011/7357-947 или путем електронске поште: mirjana.knezevic@skgo.org.      

Преузмите потребну документацију