НОВА ПРЕПОРУКА МАТИЧАРИМА О ВЕНЧАЊИМА И МЕРАМА ПРОТИВ COVID-19

У претходном периоду, у складу са мерама Владе ради спречавања, појаве, ширења и сузбијања заразне болести COVID-19, Министарство државне управе и локалне самоуправе је свим општинским и градским управама упутило препоруке о начину поступања матичара у вези са закључењем брака.

И поред тога што је Одлуком о укидању ванредног стања („Службени гласник РС“, број 65/20) од 7. маја 2020. године, укинуто ванредно стање на територији Републике Србије проглашено 15. марта 2020. године, и даље се наставља са применом мера Владе ради спречавања и сузбијања заразне болести COVID-19.

С тим у вези, актом Министарства државне управе и локалне самоуправе број: 021-02-256/2020-26 од 25.05.2020. године, а у вези са наредбом министра здравља од 21. маја 2020. године свим градским/општинским управама упућена је препорука о начину поступања матичара у вези са закључењем брака, односно да се и даље примењују превентивне мере када се на јавним местима у затвореном и на отвореном простору истовремено окупља не више од 100 лица.

Након тога, наредбом министра здравља о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима („Службени гласник РС“, број 83/20) која је ступила на снагу 10. јуна 2020. године, све превентивне мере које се односе на дезинфекцију, санитарно-техничке и хигијенске услове и даље се примењују када се на јавним местима у затвореном простору истовремено окупља до 500 лица (уместо 100 колико је до сада било дозвољено), док са друге стране више нема ограничења броја људи када је у питању окупљање на отвореном простору, с тим да растојање између присутних лица износи најмање један метар.

У том смислу потребно је да све општинске и градске управе, као и Градска управа града Београда, поступају у складу са датим препорукама приликом обављања поверених послова у области матичних књига.

ПРЕУЗМИТЕ ПРЕПОРУКУ