Општи програми стручног усавршавања државних службеника

У складу са одредбама Закона о државним службеницима и Уредбе о стручном усавршавању државних службеника, Министарка државне управе и локалне самоуправа донела је Правилник о утврђивању програма општег стручног усавршавања државних службеника из органа државне управе и служби Владе. Правилник је објављен у “Службеном гласнику РС”, број 6/17.”, а заједно са прилозима који су његов саставни део се може преузети испод.

Правилник о утврђивању програма општег стручног усавршавања државних службеника из органа државне управе и служби Владе

Уводни програм општег оспособљавања за полагање државног стручног испита приправника и новозапослених

Програм општег континуираног стручног усавршавања државних службеника

Програм општег стручног усавршавања руководилаца

Програм општег стручног усавршавања напредних вештина обучавања и управљања личним развојем и развојем запослених