Програм Exchange 5 – Конкурс за Пакете подршке јединицама локалне самоуправе у области управљања имовином

Расписан је конкурс за Пакете подршке у области управљања имовином у оквиру  програма Exchange 5, који финансира Европска унија из средстава ИПА 2014, а спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Министарством финансија, Сектором за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније и Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером.

Пакети подршке јединицама локалне самоуправе (ЈЛС) представљају скуп активности прилагођен локалним потребама који су креирани да помогну у решавању конкретних проблема у области управљања имовином, и да након реализације пакета, а на основу остварених резултата и стечених искустава постану стандард или смернице за даље пружање помоћи другим ЈЛС у Србији у овој области.

Прилику да учествују на овом конкурсу имају сви градови и општине изузев оних ЈЛС које су добиле подршку у оквиру грант шеме Exchange 5 и EU Exchange 4 у области управљања имовином. У циљу пружања подршке заинтересованим ЈЛС за припрему пријаве за конкурс, у трећој недељи марта биће организоване три регионалне презентације

Реализација активности у оквиру Пакета подршке предвиђена је за период од маја 2019. године до априла 2020. године.

За сва додатна питања можете се обратити СКГО – Љиљани Јовановић, путем телефона 011/7357- 943 или путем електронске поште: lјilјana.jovanovic@skgo.org

Рок за конкурисање по овом позиву је 05. април 2019. године.

 

Преузмите конкурсну документацију