Пубкликација: Методе развоја људских ресурса – кратак преглед

Министарство државне управе и локалне самоуправе је уз подршку Немачке развојне сарадње у Србији, припремило публикацију Методе развоја људских ресурса: кратак преглед, која има за циљ да на квалификован и целовит начин у неопходном обиму представи све облике спровођења стручног усавршавања утврђене новим прописима.

Публикација даје преглед облика реализације програма стручног усавршавања, одређење њиховог места у методама развоја људских ресурса (класичне и савремене методе), као и појединачне карактеристике сваке од тих метода.

Намењена је пре свега, органима, организацијама и лицима одговорним за управљање људским ресурсима у јавној управи, који ће у наредном периоду у припреми програма стручног усавршавања, поред осталог, бити у потреби и да дефинишу најадекватније облике и методе реализације обука.

Погледајте публикацију: Методе развоја људских ресурса: кратак преглед