МЕНИ

Насловна » Партнерство за отворену управу » Акциони план за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу за период 2018. - 2020.

Акциони план за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу за период 2018. - 2020.

 Преузмите документ Aкциони план за спровођење иницијативе Партнерствo за отворену управу у Републици Србији за период 2018-2020

 Преузмите документ НАЦРТ Aкциони план за спровођење иницијативе Партнерствo за отворену управу у Републици Србији за период 2018-2020

 Преузмите документ Записник са четвртог састанка Посебне међуминистарске радне групе за израду трећег Акционог плана за период од 2018. до 2020. године и реализације учешћа Републике Србије у иницијативи Партнерства за отворену управу

 Преузмите документ Записник са Консултативног састанка са организацијама цивилног друштва поводом израде Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу (ПОУ) у Републици Србији за период 2018 – 2020. године и представљања Коначног извештаја-самопроцене о спровођењу другог Акционог плана за 2016. и 2017. годину - Ниш

 Преузмите документ Записник са консултативног састанка са организацијама цивилног друштва поводом израде Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу (ПОУ) у Републици Србији за период 2018 – 2020. године и представљања Коначног извештаја-самопроцене о спровођењу другог Акционог плана за 2016. и 2017. годину - Шабац

 Преузмите документ Пословник о раду Међуминистарске радне групе

 Преузмите документ Записник са трећег састанка Посебне међуминистарске радне групе за израду трећег Акционог плана за период од 2018. до 2020. године и реализације учешћа Републике Србије у иницијативи Партнерства за отворену управу

 Преузмите документ Записник са састанка у Министарству културе и информисања поводом предлога за Акциони план Партнерства за отворену управу 2018-2020

 Преузмите документ Решење о осниовању Радне групе

 Преузмите документ Упутство за израду

 Преузмите документ Водич за вредности

 Преузмите документ Образац за дефинисање обавезе

 Преузмите документ Огп календар

 Преузмите документ Препоруке Независног механизма

 Преузмите документ Записник са 2. састанка

 Преузмите документ Записник са 1. састанка

 Преузмите документ Извештај са консултативног састанка

 

 Врх стране
 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Избори за националне савете националних мањина 2018  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама