МЕНИ

Насловна » Реформа јавне управе » Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе

Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе

 

 • Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период од 2018-2020. године
 • Коначан трогодишњи извештај о реализованим активностима које су предвиђене Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, за период 2015−2017
 • Спровођење Aкционог плана у 2015 – 2017. години - прилози одговорних институција
 • Годишњи извештај у 2016. години о реализованим активностима које су предвиђене Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, за период 2015−2017

 • Прилог уз Годишњи извештај за 2016. години о имплементацији Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, за период 2015−2017

 • Шестомесечни извештај у 2016. години о реализованим активностима које су предвиђене Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, за период 2015−2017

 • Шестомесечни извештај у 2015. години о реализованим активностима које су предвиђене Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, за период 2015−2017

 • Годишњи извештај за 2015. годину о имплементацији Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе у РС, за период 2015-2017

 • Стратегија реформе јавне управе
 • Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период 2015-2017.

 

 

01. март 2018.

ТРОГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ

Министарство државне управе и локалне самоуправе представља припремљени завршни извештај за период од 1. јануара 2015. године до 31. децембра 2017. године о спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период 2015-2017. године („Службени гласник РС”, бр. 31/15). Извештај ће бити коначан тек након што буде размотрен на свим структурама за координацију, праћење, извештавање и евалуацију процеса спровођења реформе јавне управе: Међуминистарској пројектној групи, Колегијуму државних секретара и Савету за реформу јавне управе.

Текст извештаја можете преузети ОВДЕ.

А прилог надлежних институција по активностима можете погледати ОВДЕ.

27. децембар 2017.

Извештај за период од 1. јануара 2015. године до 30. јуна 2017. године о спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период 2015-2017. године

Текст извештаја можете преузети ОВДЕ.

А прилог надлежних институција по активностима можете погледати ОВДЕ.

5. јун 2017.

КОНАЧНА ОДЛУКА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ АКЦИОНОГ ПЛАНА СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ ИЗ РЕДА ОЦД

Кaнцeлaриja зa сaрaдњу са цивилним друштвoм у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе објављује коначну Одлуку о избору чланова из реда организација цивилног друштва за чланство у Посебној радној групи за израду Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе за период 2018-2020.године. За чланство у Посебној радној групи за израду Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе за период 2018-2020.године, изабрано је свих 12 организација цивилног друштва које су исказале интересовање за учешће у изради Акционог плана и задовољиле све формалне услове и критеријуме дефинисане Јавним позивом:

 1. Удружење грађана за демократију и грађанско образовање „Грађанске иницијативе“;
 2. ЦРТА - Центар за истраживање, транспарентност и одговорност;
 3. Савез рачуновођа и ревизора;
 4. Београдска отворена школа;
 5. Европски покрет у Србији;
 6. Центар за европске политике;
 7. Траг фондација;
 8. Национална коалиција за децентрализацију;
 9. Центар локалне демократије;
 10. Група 484;
 11. Удружење Народни парламент;
 12. Центар за истраживање у политици Аргумент.

Текст одлуке можете преузети на следећем линку - http://bit.ly/2rsIDNv

18. април 2017.

ПОЗИВ ЗА ОЦД ЗА УЧЕШЋЕ У РАДНОЈ ГРУПИ ЗА ИЗРАДУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПРИМЕНУ СТРАТЕГИЈЕ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ

Министарство државне управе и локалне самоуправе и Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом позивају заинтересоване организације цивилног друштва да као чланови учествују у Радној групи за израду Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе за период 2018-2020. године, с тим да је планирано укупно 7 (седам) представника организација цивилног друштва у Радној групи.

Заинтересоване организације цивилног друштва дужна су да своје пријаве доставе у електронском облику на адресу: rolovic.tijana@civilnodrustvo.gov.rs и у затвореној коверти, пoштoм или личном доставом нa писарници на aдрeсу:

Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије, Палата Србија, Булевар Михајла Пупина број 2, источни улаз;1070 Нови Београд, сa нaпoмeнoм: “Прeдлaгaњe кaндидaтa за члaнoвe Радне групе за израду Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе за период 2018-2020. године“. Рoк зa пoднoшeњe пријава je петак, 28. април 2017. године.

Eвeнтуaлнa питaњa oкo пoступкa прeдлaгaњa члaнoвa Радне групе, мoгу сe дoстaвити eлeктрoнским путeм, нa aдрeсу rolovic.tijana@civilnodrustvo.gov.rs, односно на број телефонa +381 11 311 3895. Све додатне информације можете сазнати на линку https://goo.gl/n5ayFT.
 Врх стране
 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Избори за националне савете националних мањина 2018  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама