ЕБРД ПОДРЖАВА РЕФОРМЕ У ОБЛАСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

Директорка Европске банке за обнову и развој за Западни Балкан Зузана Харгитаи поздравила је одлуку Владе Србије да усвоји Трогодишњи акциони план запошљавања 1.272 млада инспектора и истакла да је тиме исказана одлучност државе да спроведе ову изузетно важну реформу до краја. 

Она је навела да имајући у виду значај промена на свеукупну привреду Србије, ЕБРД снажно подржава Владу Србије, и посебно Министарство државне управе и локалне самоуправе, у спровођењу ове реформе, што ће и наставити да чини.

Она је додала да је запошљавање нових 1.272 инспектора било нужно да би се захтевне новине у промени инспекцијског надзора и изнеле.  

„Немогуће је било очекивати да ће се достићи очекивани ефекти реформе са постојећим капацитетима Србије, која поредећи се са Европском унијом, има 2,5 пута мање инспектора у односу на број становника и драго нам је да ће се то сад изменити“, истакла је Харгитаи. 

Према њеним речима, најважније за привреднике којих се реформа директно тиче је да су све инспекције сада координисане и да су саветодавци онима који послују у складу са законом, као и да имају нове механизме у борби против сиве економије и управо ове промене, Банка снажно подржава.  

ЕБРД пружа финансијску и стручну подршку Министарству државне управе и локалне самоуправе у координацији инспекција, што се показало као важан механизам за изналажење свих нових решења у законодавном оквиру и другим активностима.