МДУЛС И СКГО – Подршка локалним самоуправама у примени новина из закона о локаној самоуправи

Државни секретар Зоран Касаловић рекао је данас на састанку са Мрежом начелника градских и општинских управа и управа градских општина да је изменама Закона о локалној самоуправи обезбеђен континуитет у реформским процесима који се спроводе на локалном нивоу.

„Измене Закона, које је српски парламент усвојио у јуну, обухватају промене скоро половине чланова закона, али је мој утисак да се тежиште промена односи на даљу демократизацију и транспарентност у раду локалног нивоа власти, што и јесте један од приоритета целокупне реформе јавне управе“, рекао је Касаловић.

Он је објаснио да промене унапређују процес партиципације  грађана, кроз фиксирање минималног процента бирача за покретање грађанске иницијативе, обавезни поступак јавне расправе за доношење одлуке о буџету (у делу инвестиција), могућност да 100 грађана са бирачким правом или 1/3 одборника може дати предлог надлежном одбору скупштине општине за спровођење јавне расправе о неком општем акту, увођење дужности органа општине да на примерен начин обавести јавност да је отпочео рад на припреми општег акта (нпр. на сајту општине), и друго.

Државни секретар је  истакао да је потпуно измењен однос општине и месне заједнице уз детаљно регулисање ових односа у закону и непосредан избора савета месне заједнице.

Све ове измене закона заједно стварају основ и обавезу локалних самоуправа да ускладе своје статуте и друге опште акте у року од девет месеци од ступања на снагу овог закона. Зато је Министарство државне управе и локалне самоуправе заједно са Сталном конференциојом градова и општина организовало скуп са Мрежом начелника градских и општинских управа и управа градских општина, на коме су представљени модели статута и одлуке о месним заједницама. Циљ је да се локалним самоуправама помогне да лакше имплементирају новине из Закона о локалној самоуправи.