Објављен Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о запосленима у АП и ЈЛС

Министарство државне управе и локалне самоуправе објавило је јуче Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, која је трајала од 6. до 27. августа 2021. године.

У јавној расправи учествовали су представници државних органа, органа аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе, синдикати, стручна јавност и други заинтересовани учесници, а своје предлоге и иницијативе на Нацрт закона доставили су Градска управа града Сомбор, Синдикална организација Новог самосталног синдиката управе Врање, Општинскa Управa Стара Пазова и Градска општина Гроцка.

У оквиру јавне расправе одржана су и два округла стола, и то у Београду, 17. августа и у Новом Саду, 25. августа 2021. године, након којих су сви предлози и иницијативе достављени МДУЛС у писаној форми до краја трајања јавне расправе.

Извештај о спроведеној јавној расправи, као и сва документа у вези са Нацртом закона и информације о округлим столовима, објављени су на сајту Министарства и на Порталу еУправе.