Одговорно управљање пројектима у јавној управи

„Управљање пројектима у јавној управи, као дисциплина модерног менаџмента јесте нови управљачки концепт који треба да допринесе жељеним резултатима на најефикаснији начин у предвиђеном временском року и са што мање трошкова, а то подразумева да смо претходно овладали техникама које омогућавају да можемо да иницирамо, планирамо, припремамо, одлучујемо, организујемо, усмеравамо, руководимо, контролишемо и усклађујемо различите активности у пројектном процесу“, поручила је данас помоћник министра државне управе и локалне самоуправе Јасмина Бенмансур, руковилац Сектора за стручно усавршавање, на 25. Међународном конгресу из управљања пројектима.

У том смислу, нагласила је природну повезаност управљања пројектима са управљањем људским ресурсима, јер су кључ сваког успеха људи и њихова знања, вештине и способности, због чега је неопходно обезбедити савремене услове за стручно усавршавање свим запосленима у нашој јавној управи.

„Важно је да успоставимо капацитете који могу да подрже све потребе запослених у изградњи и развоју личних и професионалних компетенција, како би могли да обављају своје послове, планирају и спроводе јавне политике и учествују у сложеним реформским процесима“, рекла је Бенмансур.

Такође, она је подсетила на то да је у јавној управи Србије претходних година извршена свеукупна реформа стручног усавршавања, чији је резултат, између осталог, оснивање Националне академије за јавну управу, која државним службеницима и запосленима у јединицама локалне самоуправе нуди велики број обука.

Међународни конгрес „Одговорно и флексибилно управљање пројектима“, чији је организатор Удружење за управљање пројектима Србије (ИПМА Србија), траје од 9. до 11. септембра и има за циљ размену знања и искустава, како би се побољшало и унапредило управљање пројектима на локалном, регионалном и међународном нивоу.

На скупу ће посебна пажња бити посвећена секцијама Управљање пројектима у јавном сектору, Жене у пројектном менаџменту, Управљање пројектима у здравственој заштити, Зелени аспекти управљања пројектима и Успостављање јединице за управљање пројектима.

 

Фото галерија