Одржан састанак министра Ружића са представницима националних савета националних мањина

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић одржао је данас, у Палати Србија, састанак са представницима националних савета националних мањина са циљем да се ресорном министру представи рад националних савета и најзначајнији изазови са којима се они сусрећу у свом деловању.

Након поздравних уводних речи учесницима скупа, министар Ружић је подсетио да је Министарство државне управе и локалне самоуправе радило на једном од, можда, најзначајниjих докумената у области заштите права националних мањина – Акционом плану за остваривање права припадника националних мањина, чије је доношење предвиђено у процесу приступања Републике Србије Европској унији у оквиру преговарачког поглавља 23.

 

„Како сам упознат, осим представника државних органа, организација цивилног друштва и представника међународних организација, значајан допринос у креирању овог документа дали сте управо ви, односно представници националних савета којима руководите“, рекао је министар и додао да од представника националних савета очекује да и у наредним фазама, као и до сада, учествују у спровођењу активности, изради и контроли извештаја и на тај начин допринесу унапређењу положаја њихових заједница.

Министар је истакао да су национални савети учествовали у изради Нацрта закона о изменама и допунама Закона о заштити права и слобода националних мањина, као и да активно учествују у раду на изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина. Он је додао да је реч о заједничком задатку, јер МДУЛС жели да ови прописи буду донети у партиципативном и инклузивном процесу, као и да у сталном дијалогу до решења о појединим питањима, дођемо заједнички.

 

„Важна тема која је у последње две године покренута „са мртве тачке“ је и буџетски фонд за националне мањине. На седници Савета за националне мањине која је одржана 23. маја 2017. године једногласно је усвојен Предлог програма за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине, којим је предвиђено да је информисање на језицима националних мањина приоритетна област у којој се програми и пројекти финансирају из Буџетског фонда за националне мањине у 2017. години“, подвукао је министар Ружић и додао да је МДУЛС у финалној фази поступка припреме Упутства којим се ближе одређује начин утврђивања састава и број чланова конкурсне комисије, која ће у складу са Уредбом и законом, спроводити конкурс.

Министар Ружић је истакао да је, иако је у претходном периоду учињен велики напредак, свестан да и даље постоји простор за унапређење законодавног оквира и имплементацију прописа, да би се поједини проблеми могли решавати у краћем року, као и да постоје отворена питања која захтевају посвећеност и међусобно разумевање и поверење. Он је закључио да је, из тог разлога, важно да у овом процесу Влада Републике Србије и представници националних савета националних мањина буду  партнери.