ОДРЖАНА ПРВА ОБУКА МАТИЧАРА ПУТЕМ ВЕБИНАРА

Министарство државне управе и локалне самоуправе одржало је данас прву обуку матичара на даљину – путем вебинара, у складу са Календаром обука утврђених у Секторском посебном програму обуке матичара за 2020. годину.

Обуци „Начин уписа у матичне књиге“, коју је реализовала Наташа Живковић, предавач акредитован у Националној академији за јавну управу за област Матичне књиге, присуствало је 50 матичара и заменика матичара.

Обука је имала интерактиван карактер и у односу на учешће у обуци максималног броја пријављених полазника указала је на потребу, али и спремност матичара да учествују у свим облицима стручног усавршавања које организује ово министарство.

Провера знања полазника стеченог на обуци и евалуација обуке спроводе се у  апликативном модулу за стручно усавршавање матичара, путем кога Министарство управља процесом њиховог стручног усавршавања.

У наредном периоду Министарство ће организовати још шест обука за матичаре путем вебинара, и то:

  • 15.06.2020. ОСНОВНИ И НАКНАДНИ УПИС У МАТИЧНЕ КЊИГЕ
  • 29.06.2020. СТИЦАЊЕ И ПРЕСТАНАК ДРЖАВЉАНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И УПИС У ЕВИДЕНЦИЈУ О ДРЖАВЉАНИМА
  • 06.07.2020. МАТИЧНЕ КЊИГЕ И СТАТУСНА ПИТАЊА СА ИНОСТРАНИМ ЕЛЕМЕНТОМ
  • 10.07.2020. НАЧИН ВОЂЕЊА МАТИЧНИХ КЊИГА
  • 15.07.2020. МАТИЧНЕ КЊИГЕ У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
  • 20.07.2020. ОСНОВНИ И НАКНАДНИ УПИС У МАТИЧНЕ КЊИГЕ