РУЖИЋ: СРБИЈА ЋЕ ДОБИТИ НОВИХ 1.272 ИНСПЕКТОРА

Влада Србије усвојила је Трогодишњи акциони план за запошљавање инспектора и других службеника у републичким инспекцијама, који предвиђа запошљавање укупно 1.272 инспектора до краја 2021. године. То значи да ће, према том плану, до краја ове године бити запослено 298 инспектора, у 2020. години 504 инспектора, а у 2021. години 470 инспектора.

Од како сам се, као министар, сусрео са реформом инспекција, схватио сам њену комплексност, као и значај који она има, како за привреднике, тако и за наше грађане. Истовремено, инспекције својим људством и опремом не могу да испрате све захтеве реформе и стога ми је драго да смо, као влада, стали заједно испред одлуке да се инспекције опреме, оснаже зарад бољег привредног амбијента и добробити грађана Србије. Oво је успех целе владе и партнера, а то су ЕБРД, УСАИД, НАЛЕД, амбасаде Норвешке и Холандије“, рекао је министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић.

Он је прецизирао да се Министарство претходних година борило за координисанији, транспарентнији и ефикаснији надзор, саветодавну улогу инспектора према лојалним привредницима и репресивније мере према онима који свесно угрожавају здравље, безбедност, нашу имовину и околину. У том погледу, Министарство је урадило анализу капацитета и републичких и локалних инспекција, што представља основ за овај закључак Владе Републике Србије.

Ресорна министарства ће ове, и у наредне две године, у складу са Трогодишњим акционим планом расписати јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места која обухватају послове инспекцијског надзора.

Влада Републике Србије је 5. априла 2019. године усвојила Акциони план за спровођење Националног програма за борбу против сиве економије за 2019. и 2020. у оквиру кога је и мера која предвиђа достизање неопходних људских и материјалних капацитета инспекција и увођење нових критеријума за вредновање рада инспектора. Трогодишњи Акциони план урађен је на основу Функционалне анализе капацитета републичких инспекција, коју је радило Министарство државне управе и локалне самоуправе и њен је саставни део.

У анализи је процењен неопходан, односно оптималан број инспектора по областима инспекцијског надзора, те број и оспособљеност службеника који обављају аналитичке, правне, административне и ИТ послове у инспекцијама, укључујући и послове процене ризика, планирања, правне послове и послове  унутрашње контроле инспекција и може се пронаћи на интернет презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе (http://mduls.gov.rs/wp-content/uploads/Funkcionalna-analiza-republika.pdf).

Министар подсећа да је Влада Србије недавно усвојила и уредбу којом је омогућено да републички инспектори добију звање самосталног саветника и веће плате. Унапређењем у звање самосталног саветника и повећањем коефицијента, зарада инспектора износиће између 60.000 и 70.000 динара, у зависности од резултата које су показали у претходном периоду. Инспекторима у локалним и покрајинским инспекцијама прошле године увећан је коефицијент за рад на терену, што је створило услове да им плата буде повећана до 20 одсто.

36 инспекција је и кренуло са радом у новом информационом систему eИнспектор којим се уједначава и унапређује њихов рад и ствара својеврсна картотека српске привреде. „На овај начин заокружена је подршка инспекторима да могу да адекватно реагују на бахат, непрописан рад, а пруже савет и отворену руку онима који послују у складу са прописима“, закључује министар.