МЕНИ

Насловна » Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС

САВЕТ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Влада Републике Србије основала је Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе са намером да осигура примену начела ефикасности, правичности и целовитости  система стручног усавршавања, а ради давања стручних мишљења и препорука за његово спровођење и унапређење у складу са Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/16 и 113/17).

Послови Савета јесу:

 1. да прати ефекте примене овог закона у области стручног усавршавања и предлаже могућа унапређења;
 2. да сарађује са Националном академијом за јавну управу и њеним посебним стручним телима ради остаривања циља утврђеног чланом 117. овог закона;
 3. да сарађује са јединицама локалне самоуправе и њиховим асоцијацијама ради сагледавања њихових потреба за стручним усавршавањем и учествује у развоју утврђивања потреба за стручним усавршавањем у јединицама локалне самоуправе;
 4. да даје препоруке у погледу садржине и спровођења утврђених општих програма обуке, ради њихове примене у складу са потребама запослених у јединицама локалне самоуправе;
 5. да прати специфичне потребе јединица локалне самоуправе и даје одговарајуће препоруке и смернице јединицама локалне самоуправе у вези са посебним програмима обуке;
 6. да разматра утврђене потребе за посебним програмима стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе и даје мишљење о предлогу посебних програма обуке у јединицама локалне самоуправе;
 7. да донесe пословник о раду Савета;
 8. други послови у складу са законом.

Савет има Председника и седам чланова који су именовани од стране Владе Републике Србије на период од 5 година.


Чланови Савета су:

др Иван Бошњак, државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе, председник Савета

Ивона Симић, посебни саветник министра државне управе и самоуправе, члан Савета

Весна Ђукић, генерални директор Београдске отворене школе, члан Савета

Проф.др.Вера Милошевић, директор Високе пољопривредне школе струковних студија Шабац, члан Савета

Иван Миливојевић, помоћник генералног секретара Сталне конференције градова и општина

Никола Тарбук, помоћник генералног секретара Сталне конференције градова и општина, члан Савета

Сандра Пантелић, начелник Градске управе града Београда, члан Савета

Милош Петровић, начелник Градске управе града Краљева, члан Савета

 

 Врх стране
 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Избори за националне савете националних мањина 2018  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама