МЕНИ

Насловна » Шифарник радних места

Шифарник радних места

25. јун 2018.

Усвојена Уредба о шифарнику радних места

Закон о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 68/15 и 79/15 – исправка ) ( у даљем тексту: Закон) уређује вођење Регистра запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код кориниска јавних средстава, његов садржај и начин вођења, као и заштиту и доступност података.

Са тим у вези, дана 14. јуна 2018. године на седници Владе усвојена је Уредбу о шифарнику радних места („Службени гласник РС”, број 48/18), којом се утврђују шифре радних места на основу којих корисници јавних средстава уносе податке о радном месту на којем раде запослена, изабрана, именована и постављена лица у Регистар запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава.

Уредба о шифарнику радних места ступа на снагу и примењује се од 30. јуна 2018. године.

За све додатне информације можете нас контактирати на katalogradnihmesta@mduls.gov.rs и 011/2685 397

Преузмите:

1. април 2016.

ПРИМЕНА ШИФАРНИКА РАДНИХ МЕСТА

Министарство државне управе и локалне самоуправе се захваљује корисницима јавних средстава који су се у претходном месецу обратили за подршку приликом одређивања нових шифри радних места. Информације које су у том процесу достављене Министарству допринеће даљем унапређењу Шифарника. 

Желимо да замолимо све кориснике јавних средстава да у наредном циклусу уношења података у Регистар провере све податке које уносе, као и да још једном провере да ли су добро утврдили нове шифре радних места.

Након извршене прелиминарне провере унетих података за фебруар 2016. године, утврђено је да је велики број корисника јавних средстава извршио погрешан одабир шифара, као и да није извршио иновирање осталих података  за запослене  који се уносе у Регистар. У наредном периоду  ће бити извршена детаљна анализа података за фебруар, а у мају месецу ће бити детаљно анализирана тачност унетих података за април месец 2016. године.

Подаци који се уносе у Регистар су од изузетне важности за даљи процес реформе јавне управе, пре свега, порцеса рационализације и система плата у јавном сектору, због чега ће Министарство  предузети све расположиве мере како би се обазбедила тачност унетих података. 

У циљу подршке корисницима јавних средстава за правилно уношење података у Регистар за април месец, припремљен је преглед резултата прелиминарне анализе са најчешћим грешкама, као и преглед најчешћих питања и одговори на њих, а који се односе на први циклус пријављивања у Регистар према новим шифрама.

Упутство о примени Уредбе о шифанику радних места можете погледати ОВДЕ.


Извештај о прелиминирном прегледу података за фебруар 2016.

Најчешћа питања и одговоре на тему шифарника радних места можете погледти ОВДЕ.


Министарство државне управе и локалне самоуправе са задовољством обавештава јавност да је 12. фебруара 2016. године, Владе донела Уредбу о шифарнику радних места („Службени гласник РС”, број 12/16), којом се утврђују шифре радних места на основу којих корисници јавних средстава уносе податке о радном месту на којем раде запослена, изабрана, именована и постављена лица у Регистар запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава.

Уредба о шифарнику радних места је ступила на снагу 18. фебруара 2016. године, а примењује се од 01. марта 2016. године са подацима за фебруар 2016. године.

 • Закон о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава
 • Уредба о шифарнику радних места
 • Шифарник радних места
 • Упутство за примену Уредбе о шифарнику радних места
 • Прилог Упутству: Оријентациона табела са упоредним приказом радних места


За све додатне информације и потребну подршку за примену Уредбе, контакт особа у Министарству државне управе и локалне самоуправе је Александра Бранковић и можете је контактирати на aleksandra.brankovic@mduls.gov.rs и 011/2685397.

 Врх стране
 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Избори за националне савете националних мањина 2018  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама