Испит за комуналну милицију

У складу са Правилником о програму, времену и начину стручног оспособљавању и усавршавању, садржају и начину полагања испита и провере стручне оспособљености, евиденцији и уверењима о положеним испитима и утврђеној оспособљености комуначних полицајаца, Министарство државне управе и локалне самоуправе објављује преглед основне и допунске литературе и других извора потребних за припрему и полагање испита за обављање послова и припрему овлашћења комуналног полицајца.

 

Закон о комуналној милицији

Приручник за стручно оспособљавање и полагање испита комуналних полицајаца

Збирка прописа и модела аката о комуналној полицији

Правилник о програму, времену и начину стручног оспособљавању и усавршавању, садржају и начину полагања испита и провере стручне оспособљености, евиденцији и уверењима о положеним испитима и утврђеној оспособљености комуначних полицајаца

Правилник о начину утврђивања психофизичке способности потребне за обављање послова комуналне полиције

Правилник о начину и поступку вршења контроле комуналне полиције

Правилник о службеној легитимацији комуналних полицајаца

Све додатне информације у вези са полагањем испита за комуналног полицајца могу се затражити у Групи за стручне испите на:

 

 maja.rakic@mduls.gov.rs

 011/3620-144