МЕНИ

Насловна » Позив за упис у посебан бирачки списак

Позив за упис у посебан бирачки списак

ОБАВЕШТЕЊA

Министар државне управе и локалне самоуправе Републике Србије др Кори Удовички донела је Решење о усвајању захтева за образовање посебног бирачког списка за припаднике црногорске националне мањине.

У складу са  чланом 45. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“, бр. 72/09,20/14-одлука УС и 55/14) Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава све грађане који су се на последњем попису становништва 2011.године, изјаснили као Црногорци да је почело образовање посебног бирачког списка за припаднике црногорске националне мањине. Уписом у посебан бирачки списак припадници националне мањине стичу право да бирају национални савет своје националне мањине ради остваривања права на самоуправу у култури, образовању, обавештавању и службеној употреби језика и писма.

Припадник националне мањине уписује се у посебан бирачки списак  националне мањине искључиво на лични захтев, када испуни опште услове за стицање бирачког права прописане законом. Припадник националне мањине може бити уписан у само један посебан бирачки списак. Сваки грађанин са бирачким правом, припадник националне мањине, може на посебном обрасцу писмено затражити да буде уписан у посебан бирачки списак, како би могао да учествује на изборима за чланове националних савета националних мањина. Захтев за упис у посебан бирачки списак припадник националне мањине подноси општинској, односно градској управи  према месту пребивалишта, у писаној форми, на посебном обрасцу и својеручно га потписује. Образац захтева може се преузети овде.


* * *


Министар државне управе и локалне самоуправе Републике Србије др Кори Удовички донела је Решење о усвајању захтева за образовање посебног бирачког списка за припаднике пољске националне мањине.

У складу са  чланом 45. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“, бр. 72/09,20/14-одлука УС и 55/14) Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава све грађане који су се на последњем попису становништва 2011. године, изјаснили као Пољаци да је почело образовање посебног бирачког списка за припаднике пољске националне мањине. Уписом у посебан бирачки списак припадници националне мањине стичу право да бирају национални савет своје националне мањине ради остваривања права на самоуправу у култури, образовању, обавештавању и службеној употреби језика и писма.

Припадник националне мањине уписује се у посебан бирачки списак  националне мањине искључиво на лични захтев, када испуни опште услове за стицање бирачког права прописане законом. Припадник националне мањине може бити уписан у само један посебан бирачки списак. Сваки грађанин са бирачким правом, припадник националне мањине, може на посебном обрасцу писмено затражити да буде уписан у посебан бирачки списак, како би могао да учествује на изборима за чланове националних савета националних мањина. Захтев за упис у посебан бирачки списак припадник националне мањине подноси општинској, односно градској управи према месту пребивалишта, у писаној форми, на посебном обрасцу и својеручно га потписује. Образац захтева може се преузети овде.

 Врх стране
 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Избори за националне савете националних мањина 2018  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама