МЕНИ

Насловна » Позив за упис у посебан бирачки списак

Позив за упис у посебан бирачки списак

ОБАВЕШТЕЊA

Министар државне управе и локалне самоуправе Републике Србије др Кори Удовички донела је Решење о усвајању захтева за образовање посебног бирачког списка за припаднике црногорске националне мањине.

У складу са  чланом 45. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“, бр. 72/09,20/14-одлука УС и 55/14) Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава све грађане који су се на последњем попису становништва 2011.године, изјаснили као Црногорци да је почело образовање посебног бирачког списка за припаднике црногорске националне мањине. Уписом у посебан бирачки списак припадници националне мањине стичу право да бирају национални савет своје националне мањине ради остваривања права на самоуправу у култури, образовању, обавештавању и службеној употреби језика и писма.

Припадник националне мањине уписује се у посебан бирачки списак  националне мањине искључиво на лични захтев, када испуни опште услове за стицање бирачког права прописане законом. Припадник националне мањине може бити уписан у само један посебан бирачки списак. Сваки грађанин са бирачким правом, припадник националне мањине, може на посебном обрасцу писмено затражити да буде уписан у посебан бирачки списак, како би могао да учествује на изборима за чланове националних савета националних мањина. Захтев за упис у посебан бирачки списак припадник националне мањине подноси општинској, односно градској управи  према месту пребивалишта, у писаној форми, на посебном обрасцу и својеручно га потписује. Образац захтева може се преузети овде.


* * *


Министар државне управе и локалне самоуправе Републике Србије др Кори Удовички донела је Решење о усвајању захтева за образовање посебног бирачког списка за припаднике пољске националне мањине.

У складу са  чланом 45. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“, бр. 72/09,20/14-одлука УС и 55/14) Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава све грађане који су се на последњем попису становништва 2011. године, изјаснили као Пољаци да је почело образовање посебног бирачког списка за припаднике пољске националне мањине. Уписом у посебан бирачки списак припадници националне мањине стичу право да бирају национални савет своје националне мањине ради остваривања права на самоуправу у култури, образовању, обавештавању и службеној употреби језика и писма.

Припадник националне мањине уписује се у посебан бирачки списак  националне мањине искључиво на лични захтев, када испуни опште услове за стицање бирачког права прописане законом. Припадник националне мањине може бити уписан у само један посебан бирачки списак. Сваки грађанин са бирачким правом, припадник националне мањине, може на посебном обрасцу писмено затражити да буде уписан у посебан бирачки списак, како би могао да учествује на изборима за чланове националних савета националних мањина. Захтев за упис у посебан бирачки списак припадник националне мањине подноси општинској, односно градској управи према месту пребивалишта, у писаној форми, на посебном обрасцу и својеручно га потписује. Образац захтева може се преузети овде.

 Врх стране
 Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за локалне самоуправе Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама