Стратешка документа

На овој страни можете наћи сва стратешка и планска документа значајна за реформу јавне управе

Стратегије

Акциони планови

Извештаји о спровођењу реформе

Екстерна евалуација Стратегије реформе јавне управе у Србији – Финални извештај

Годишњи извештај за 2018. годину о имплементацији АП РЈУ 2018-2020. година

Прилог-табеле уз Годишњи извештај за 2018. годину о имплементацији АП РЈУ 2018-2020. година

Kоначан трогодишњи извештај о реализованим активностима које су предвиђене Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, за период 2015−2017. године

Kоначан трогодишњи извештај о реализованим активностима које су предвиђене Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, за период 2015−2017. године – Прилози одговорних институција

Двоипогодишњи извештај у 2017. години о реализованим активностима које су предвиђене Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, за период 2015−2017. године

Двоипогодишњи извештај у 2017. години о реализованим активностима које су предвиђене Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, за период 2015−2017. године – Прилози одговорних институција

Годишњи извештај у 2016. години о реализованим активностима које су предвиђене Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, за период 2015−2017. године

Годишњи извештај у 2016. години о реализованим активностима које су предвиђене Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, за период 2015−2017. године – Прилози одговорних институција

Шестомесечни извештај у 2016. години о реализованим активностима које су предвиђене Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, за период 2015−2017. године

Шестомесечни извештај у 2015. години о реализованим активностима које су предвиђене Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, за период 2015−2017. године

Годишњи извештај за 2015. годину о имплементацији Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе у РС, за период 2015-2017. године

Координациона структура - записнци и закључци

Партнерство за отворену управу (ПОУ) – Open Government Parntership (OGP) – представља међународну иницијативу чија је сврха обезбеђивање подршке и већег ангажовања влада широм света у циљу побољшања интегритета, транспарентности, ефикасности и одговорности јавне власти, кроз изградњу поверења јавности, сарадњу са организацијама цивилног друштва, оснаживање учешћа грађана у управљању, борбу против корупције, приступ информацијама, употребу нових технологија, све у циљу остваривања делотворнијег и одговорнијег рада јавне власти.

 

Република Србија је до сада израдила три акциона плана. Од периода када је усвојен први Акциони план до данас,  спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу подигнуто је на виши ниво, подигнут је ниво обавештености државних органа у вези са овом иницијативом и значајно је унапређена сарадња са цивилним друштвом, што је један од главних принципа отворене управе.

Акциони планови Парнтерства за отворену управу

Записници

Извештаји независног механизма

Извештаји о самопроцени