Стратешки документи

На овој страни можете наћи све стратешке и планске документе значајне за реформу јавне управе

Стратегије

Акциони планови

Извештаји о спровођењу реформе

 Годишњи извештај за 2019. годину о имплементацији АП РЈУ 2018-2020 

Прилог табеле уз Годишњи извештај за 2019. годину о имплементацији АП РЈУ 2018-2020. година 

Екстерна евалуација Стратегије реформе јавне управе у Србији – Финални извештај

Годишњи извештај за 2018. годину о имплементацији АП РЈУ 2018-2020. година

Прилог-табеле уз Годишњи извештај за 2018. годину о имплементацији АП РЈУ 2018-2020. година

Kоначан трогодишњи извештај о реализованим активностима које су предвиђене Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, за период 2015−2017. године

Kоначан трогодишњи извештај о реализованим активностима које су предвиђене Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, за период 2015−2017. године – Прилози одговорних институција

Двоипогодишњи извештај у 2017. години о реализованим активностима које су предвиђене Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, за период 2015−2017. године

Двоипогодишњи извештај у 2017. години о реализованим активностима које су предвиђене Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, за период 2015−2017. године – Прилози одговорних институција

Годишњи извештај у 2016. години о реализованим активностима које су предвиђене Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, за период 2015−2017. године

Годишњи извештај у 2016. години о реализованим активностима које су предвиђене Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, за период 2015−2017. године – Прилози одговорних институција

Шестомесечни извештај у 2016. години о реализованим активностима које су предвиђене Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, за период 2015−2017. године

Шестомесечни извештај у 2015. години о реализованим активностима које су предвиђене Акционим планом за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, за период 2015−2017. године

Годишњи извештај за 2015. годину о имплементацији Акционог плана за спровођење Стратегије реформе јавне управе у РС, за период 2015-2017. године

Координациона структура - записнци и закључци

 Записник са 9. седнице Савета за реформу јавне управе

Записник са 8. седнице Савета за реформу јавне управе

Записник са 7. седнице Савета за реформу јавне управе

 Записник са 6. састанака Посебне радне групе за реформу јавне управе ЕУ-Србија

Записник са 6. седнице Савета за реформу јавне управе

Записник са 5. седнице Савета за Реформу јавне управе 

Записник са 4. седнице Савета за Реформу јавне управе 

Записник са 2. седнице Међуминистарске пројектне групе и прве е-седнице

Записнник са 1. седнице Међуминистарске пројектне групе за стручне послове координације и праћења Стратегије РЈУ 2018-2020

 Одлука о избору чланова радне групе за израду акционог плана стратегије реформе јавне управе из реда ОЦД

Oдлука о обзразовању Савета за реформу јавне управе 

 Оперативни закључци Посебне групе за реформу јавне управе ЕУ – СРБИЈА, 29-30. мaј 2018. године

Партнерство за отворену управу (ПОУ) – Open Government Parntership (OGP) – представља међународну иницијативу чија је сврха обезбеђивање подршке и већег ангажовања влада широм света у циљу побољшања интегритета, транспарентности, ефикасности и одговорности јавне власти, кроз изградњу поверења јавности, сарадњу са организацијама цивилног друштва, оснаживање учешћа грађана у управљању, борбу против корупције, приступ информацијама, употребу нових технологија, све у циљу остваривања делотворнијег и одговорнијег рада јавне власти.

 

Република Србија је до сада израдила три акциона плана. Од периода када је усвојен први Акциони план до данас,  спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу подигнуто је на виши ниво, подигнут је ниво обавештености државних органа у вези са овом иницијативом и значајно је унапређена сарадња са цивилним друштвом, што је један од главних принципа отворене управе.

Акциони планови Парнтерства за отворену управу

Записници

 Извештај о спроведеним консултацијама у припреми АП за спровођење иницијативе ПОУ у РС за период 2020-2022. године

 Записник са петог састанка Посебне међуминистарске радне групе за израду четвртог АП за период од 2020. до 2022. године и реализацију учешћа РС у иницијативи ПОУ

 Записник са четвртог састанка Посебне међуминистарске радне групе за израду четвртог АП за период од 2020. до 2022. године и реализацију учешћа РС у иницијативи ПОУ 

  Информација о предузетим активностима између трећег и четвртог састанка Посебне међуминистарске радне групе.

Записник са састанка ужег састава Посебне радне групе за израду четвртог АП за период од 2020. до 2022. године и реализацију учешћа РС у иницијативи ПОУ – обавеза 11, СКГО (6.10.2020.) 

Записник са састанка ужег састава Посебне радне групе за израду четвртог АП за период од 2020. до 2022. године и реализацију учешћа РС у иницијативи ПОУ – обавеза 11, SIEPA, (30.9.2020.) 

Записник са састанка ужег састава Посебне радне групе за израду четвртог АП за период од 2020. до 2022. године и реализацију учешћа РС у иницијативи ПОУ – обавеза 6, 15, 9 (15.9.2020.) 

 Записник са састанка ужег састава Посебне међуминистарске радне групе за израду четвртог АП за период од 2020. до 2022. године и реализацију учешћа РС у иницијативи ПОУ – обавезе 11 (28.8.2020)

Записник са састанка ужег састава Посебне међуминистарске радне групе за израду четвртог AП за период од 2020. до 2022. године и реализацију учешћа Републике Србије у иницијативи ПОУ – oбавезе 17 и 18 (3.9.2020)

Записник са трећег састанка Посебне међуминистарске радне групе за израду четвртог AП за период од 2020. до 2022. године и реализацију учешћа РС у иницијативи ПОУ

 Записник са другог састанка Посебне међуминистарске радне групе за израду четвртог AП за период од 2020. до 2022. године и реализацију учешћа РС у иницијативи ПОУ

Извештај и закључци са консултативних састанака Посебне међуминистарске радне групе за израду четвртог АП за период 2020-2022. године и реализацију учешћа РС у иницијативи ПОУ и организација цивилног друштва

 Пословник о раду Посебне међуминистарске радне групе

 Записник са првог састанка Посебне међуминистарске радне групе за израду четвртог AП за период од 2020. до 2022. године и реализацију учешћа РС у иницијативи ПОУ

 Решење о оснивању Посебне међуминистарске радне групе за израду четвртог Акционог плана за период од 2020. до 2022. године и реализацију учешћа РС у иницијативи ПОУ

Записници посебне међуминистарске Раднa групе за израду трећег Акционог плана за период од 2018. до 2020. године и реализације учешћа Републике Србије у иницијативи Партнерства за отворену управу 

 Записници посебне међуминистарске Радне групе за израду другог Акционог плана за период од 2016. до 2017. године

Извештаји независног механизма

Извештаји о самопроцени

Упутства, водичи, обрасци