Мањинске политике

Према попису становништва из 2011. године, националне мањине чине око 13% становништва Републике Србије.

 

Најбројније националне мањине су Мађари (најзаступљенији су у Региону Војводине), затим Роми (Регион јужне и источне Србије и Регион Војводине) и Бошњаци (претежно живе у Региону Шумадије и западне Србије). У значајном броју има и Словака 52.750, Хрвата 57.900, Црногораца 38.527, Влаха 35.330, Румуна 29.332, Македонаца 22.755, мање од 20. 000 имају Бугари, Русини, Буњевци, по неколико хиљада имају Немци, Словенци, Албанци, Украјинци као и по неколико стотина Пољаци, Ашкалије и Грци.

 

Без обзира што процентуално учешће мањина није у великом броју, друштвено-политички систем Републике Србије устројен је на принципу потпуне заштите националних мањина, и укључује многа нова и оригинална решења која се не могу срести у другим државама.

 

Питање положаја националних мањина Република Србија решава и спроводи у складу са одредбама Оквирне конвенције Савета Европе о заштити националних мањина и на основама општеприхваћених међународних стандарда, а сагласно Уставу Републике Србије, Закону о заштити права и слобода националних мањина, Закону о националним саветима националних мањина, Закону о службеној употреби језика и писама и другим законима који уређују права и положај националних мањина.  Законодавни оквир који се односи на статус националних мањина у Републици Србији широко је постављен и достиже висок ниво стандарда  у овој области у европским размерама. Према мишљењу експерата међународне заједнице, законодавни оквир РС у овој области је изнад европског просека.

 

Република Србија је у процесу придруживања ЕУ била у обавези да  усвоји  Акциони план за остваривање права националних мањина у оквиру Преговарачког поглавља 23, који је добио подршку и позитивне оцене Европске комисије и појединих земаља чланица Европске уније.

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у складу са надлежностима и Акционим планом, спроводи велики број активности са низом афирмативних мера које имају за циљ да унапреде положај националних мањина, а односе се, пре свега, на следеће области: лични статусни положај, забрану дискриминације, област културе и медија, употребе језика и писма, демократске партиципације и одговарајуће заступљеност припадника националних мањина у јавном сектору, као и унапређење рада националних савета националних мањина.

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе реализује Буџетски фонд за националне мањинеПоступак доделе средстава из овог буџетског фонда и спровођење јавног конкурса уређени су  Уредбом о поступку расподеле средстава из Буџетског фонда за националне мањине, по којој се сваке године, на основу Предлога Савета за националне мањине, доноси Програм за доделу средстава из овог фонда и утврђује приоритетну област финансирања.

 

Приоритетна област за финансирање пројеката из Буџетског фонда за националне мањине у 2018. години је информисање на језицима националних мањина. Укупна средства која су додељена по овом конкурсу износе 21.800.000 динара, што је 12 пута више у односу на претходну годину. Буџетом Министарства за 2019. годину за овај програм опредељено је 30.000.000 динара.

Skip to content