Стручно усавршавање

Сви кандидати који су поднели захтев за полагање стручних испита из делокруга Министарства државне управе и локалне самоуправе или су заинтересовани да поднесу захтев за полагање ових испита, инфорамције о начину пријаве , потребним јавним исправама  које се прилажу уз захтев за полагање стручних испита и...

У циљу спречавањау ширења вируса COVID-19, отказано је одржавање стручних испита у априлу 2020. године и они НЕЋЕ БИТИ ОДРЖАНИ у испитним роковима према раније утврђеном распореду Државни стручни испит за кандидате са високим образовањем - 7, 9. и 14. април 2020. године; Државни стручни испит...

У складу са Уредбом о организацији рада послодаваца за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број 31/20) и препорукама за организацију процеса рада у условима ванредног стања, обавештавамо да заинтересовани кандидати за полагање стручних испита из делокруга Министарства државне управе и локалне самоуправе захтеве за...

У циљу спречавањау ширења вируса COVID-19, отказано је одржавање стручнх испита у марту 2020. године и они НЕЋЕ БИТИ ОДРЖАНИ у испитним роковима према раније утвђеном распореду. О новим терминима одржавања стручних испита кандидати ће бити благовремено обавештени путем личне доставе и објавом на веб презентацији...

Стручни испити у марту 2020. године, одржаће се у испитним роковима према следећем, планираном распореду. О свим евентуалним изменама у датумима одржавања стручних испита кандидати ће бити благовремено обавештени објавом на веб презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе. Државни стручни испит за кандидате са високим...

Национална академија за јавну управу је 11. марта 2020. године објавила јавни позив за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у јавној управи за области стручног усавршавања: Лични развој и вештине и Тренинг тренера. На јавни позив могу са јавити кандидати (физичка лица) који испуњавају услове за...

Пројекат “Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – фаза 2” који заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе, а спроводи Канцеларија Савета Европе у Београду, објављује позив за три консултанта. Три консултанта ће радити као „консултантски тим“ које ће учествовати у спровођењу пројектне активности „Подршка министарствима...

Министар државне управе и локалне самoуправе Бранко Ружић примио је данас прву групу студената са Правног факултета који ће у нареднoм периоду стручну праксу обавити у овом Министарству у областима које се односе на управни поступак, развој електронске управе, систем локалне самоуправе, матичне књиге и...

Матичари у Србији су последњих година направили највећи корак напред у унапређењу квалитета услуга које пружамо грађанима и понели највеће бреме реформи, изјавио је данас министар државне управе и локалне самоурпаве Бранко Ружић. "Резултати рада матичара данас се мере импозантним бројкама. Само у 2019. години спровели...

У сегменту управљања кадровима у државним органима посебно место дато је  стручном оспособљавању – приправништву. Будући да је Законом о државним службеницима иновирана обавеза руководилаца органа да донесу општи акт о увођењу приправника у рад, припремили смо Модел Правилника о увођењу приправника у рад, са...