Прописи у припреми

Нацрт закона о изменама закона о систему плата запослених у јавном сектору

 

преузмите документ

Нацрт закона о изменама закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе

 

преузмите документ

Нацрт закона о изменама закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе

 

преузмите документ

Нацрт закона о изменама закона о запосленима у јавним службама

 

преузмите документ

Нацрт законa о изменама закона о државним службеницима

 

преузмите документ

Полазне основе за израду текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о политичким странкама

 

преузмите документ

Полазне основе за израду текста Нацрта закона о изменама и допунама Закона о заштитнику грађана

 

преузмите документ