Сектори

Сектор за европске интеграције и међународну сарадњу

 Дечанска 8a, 11000 Београд

011/3348-441

 evropske.integracije@mduls.gov.rs

Сектор за систем локалне самоуправе

Бирчанинова 6, 11 000 Београд

011/3060-101

lokalna.samouprava@mduls.gov.rs

Сектор за управљање људским ресурсима

Бирчанинова 6, 11000 Београд

011/2685-345

ljudskiresursi@mduls.gov.rs

Сектор за стручно усавршавање

Бирчанинова 6, 11000 Београд

011/3612-672

strucno.usavrsavanje@mduls.gov.rs

Сектор за матичне књиге и регистре

Бирчанинова 6, 11000 Београд

011/2685-344

maticneknjigeiregistri@mduls.gov.rs

Сектор јавне управе

Бирчанинова 6, 11000 Београд