Обавештења

Министарство државне управе и локалне самоуправе je у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, a уз подршку пројекта који је финансирала Влада Швајцарске преко Швajцaрске aгeнциjе зa рaзвoj и сaрaдњу (SDC), током 2019. године по први пут успоставило Фонд за успостављање и унапређење међуопштинске сарадње (Фонд). За јединице...

Трећа „Бесплатна школа програмирања“ која се традиционално сваке године реализује у Српско-корејском информатичко-приступном центру захваљујући сарадњи Министарства државне управе и локалне самоуправе и Владе Републике Кореје одржаће се током следеће седмице путем зум платформе (енг. Zoom). Обуке из домена употребе иновативних информационо-комуникационих технологија, коришћења најпознатијег програма...

Савет за реформу јавне управе усвојио је Полазне основе за припрему Програма за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији у јуну 2019. године, на основу којег је Министарство државне управе и локалне самоуправе задужено за израду Програма. С тим у вези, Министарство је у децембру...

Национална академија за јавну управу је 19. октобра 2020. године објавила Јавни позив за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у јавној управи, са роком подношења пријава од 30 дана од дана објављивања на интернет презентацији Националне академије за јавну управу. Због извођења радова на порталу е-Управа,...

На основу члана 23. став 2 Закона о државној управи („Сл. Гласник РС“ бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 47/2018 и 30/2018) и одредбе Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину, на основу расписаног Јавног позива за добијање подршке за успостављање јединственог управног места јединицама...

Национална академија за јавну управу је 19. октобра 2020. године објавила Јавни позив за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у јавној управи. На Јавни позив могу се пријавити кандидати (физичка лица) који испуњавају услове за селекцију реализатора који су наведени у Јавном позиву. Пријаве се подносе у...

Програм Swiss PRO објавио је јавни позив за градове и општине за институционално јачање локалних механизама за родну равноправност , а рок је продужен до 23. октобра 2020. године.  Јавни позив под слоганом „Да равноправност постане стварност“ има за циљ да доприносе промоцији и заговарању родне...

Општине и градови којима је потребна стручна и техничка подршка у успостављању финансијског управљања и контроле (ФУК), интерне ревизије и унапређењу надзора над локалним јавним предузећима могу се до 30. октобра пријавити на конкурс пројекта Реформа локалних финансија II у Србији (РЕЛОФ2). Пројекат ће изабраним општинама...

У складу са чланом 42. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16, 95/18-аутентично тумачење), а ради успостављања јединствених управних места у јединицама локалне самоуправе и градским општинама, Република Србија МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ расписује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА ЗА ДОБИЈАЊЕ...

Програм Swiss PRO објавио је јавни позив за градове и општине за институционално јачање локалних механизама за родну равноправност који траје до 12. октобра 2020. године.  Јавни позив под слоганом „Да равноправност постане стварност“ има за циљ да доприносе промоцији и заговарању родне равноправности у локалним...