Обавештења

Министарство државне управе и локалне самоуправе упутило је инструкцију матичарима и заменицима матичара у вези обавезе да електронским путем достављају податаке о чињеници смрти другим институцијама. С обзиром на то да се Регистар матичних књига повезује са другим евиденцијама односно регистрима, у којима се воде подаци...

Позиција: Оперативни координатор пројекта Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике (РСЈП) и Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) спроводи пројекат: „Локална самоуправа за 21. век“ кога подржава Влада Швајцарске. ОПШТИ ЦИЉ ПРОЈЕКТА Системске реформе у циљу јачања локалних управа...

Списак контакт телефона Министарства државне управе и локалне самоуправе преко којих грађани, у недељу 21. јуна у периоду од 7 до 20 часова поводом одржавања предстојећих избора, могу добити информације о уписима у изводима из Јединственог бирачког списка: 011 / 3643-989 011 / 3643-944 011 / 3643-991 011 /...

У претходном периоду, у складу са мерама Владе ради спречавања, појаве, ширења и сузбијања заразне болести COVID-19, Министарство државне управе и локалне самоуправе је свим општинским и градским управама упутило препоруке о начину поступања матичара у вези са закључењем брака. И поред тога што је Одлуком...

Министарство државне управе и локалне самоуправе започело је активности у оквиру процеса израде четвртог Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2020-2022 године. У циљу реализацијеових активности основана је Посебна међуминистарска радна група коју чине представници органа...

Партнерство за отворену управу – Open Government Parntership (у даљем тексту: ПОУ) представља међународну иницијативу чија је сврха обезбеђивање подршке и већег ангажовања влада широм света у циљу побољшања интегритета, транспарентности, ефикасности и одговорности јавне власти, кроз изградњу поверења јавности, сарадњу са организацијама цивилног друштва...

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић донео је Одлуку о расподели средстава из Буџетског фонда за националне мањине за програме и пројекте из области образовања у 2020. години. Средства су одобрена за реализацију 72 пројекта, у укупном износу од 24.000.000 динара. Одлука је донета у складу...

У претходном периоду, у складу са мерама Владе ради спречавања, појаве, ширења и сузбијања заразне болести COVID-19, Министарство државне управе и локалне самоуправе је свим општинским и градским управама упутило препоруке о начину поступања матичара у вези са закључењем брака. И поред тога што је Одлуком...

Министар државне управе и локалне самоуправе донео је Инструкцију о превентивним мерама и активностима за спречавање ширења заразне болести ЦОВИД-19 након укидања ванредног стања у организовању и спровођењу стручних испита у делокругу Министарства државне управе и локалне самоуправе, којом се уређују опште мере превенције и посебна правила понашања у организовању и спровођењу стручних...

Конкурсна комисија која спроводи поступак доделе средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2020. години, образована Решењем министра државне управе и локалне самоуправе од 10. фебруара 2020. године, на седници одржаној 20. маја 2020. године, утврдила је Листу вредновања и рангирања пријављених програма и...