Обавештења

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ ЗА ПРОВЕРУ УПИСА У ИЗВОДИМА ИЗ ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА Списак контакт телефона Министарства државне управе и локалне самоуправе преко којих грађани, у недељу 17. октобра 2021. године, у периоду од 7 до 20 часова, поводом одржавања локалних избора за избор одборника скупштина општина Мионица...

НАЦРТ ЗАКОНА О РЕФЕРЕНДУМУ И НАРОДНОЈ ИНИЦИЈАТИВИ Министарство државне управе и локалне самоуправе објављује Нацрт закона о референдуму и народној иницијативи, ревидиран у складу са примедбама и препорукама Венецијанске комисије од 24. септембра 2021. године. Ревидиран Нацрт закона Министарство је 8. октобра 2021. године упутило Венецијанској комисији...

Национална академија за јавну управу објавила је 7. октобра 2021. године јавни позив  за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у јавној управи. На јавни позив могу са јавити кандидати (физичка лица) који испуњавају услове за селекцију реализатора који су наведени у позиву. Пријаве на јавни позив се подносе у...

Директор је руководилац Секретаријата РеСПА-е и одговоран је за обезбеђивање редовног и ефикасног функционисања РеСПА-е, за вођење /усмеравање РеСПА-е, као и за стратешко и оперативно функционисање ове организације. Именовани директор имаће обавезу да обезбеди видљивост И стратешки управља организацијом, како интерно, у оквиру РеСПА-е, у...

На основу Финансијског уговора „Партнерство за локални развој“ потписаног између Републике Србије и Европске инвестиционе банке дана 15. априла 2019. године, Министарство државне управе и локалне самоуправе, као Промотер овог пројекта, подржава побољшање квалитета пружања услуга на локалном нивоу путем реконструкције постојеће инфраструктуре у одабраним...

На основу Финансијског уговора „Партнерство за локални развој“ потписаног између Републике Србије и Европске инвестиционе банке дана 15. априла 2019. године, Министарство државне управе и локалне самоуправе, као Промотер овог пројекта, подржава побољшање квалитета пружања услуга на локалном нивоу путем реконструкције постојеће инфраструктуре у одабраним...

На основу члана 7. Закона о Централном регистру становништва („Службени гласник РС“, број 17/19) и члана 23. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), министар доноси   Р Е Ш Е Њ Е УТВРЂУЈЕ СЕ Листа...

Пројекат “Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – фаза 2” који заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе, а спроводи Канцеларија Савета Европе у Београду, објављује позив за консултанте. Консултант ће бити задужен за реализацију актинвости „Еx-пост анализе одредаба Закона о запосленим у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе које уређују област...

На основу Финансијског уговора „Партнерство за локални развој“ потписаног између Републике Србије и Европске инвестиционе банке дана 15. априла 2019. године, Министарство државне управе и локалне самоуправе, као Промотер овог пројекта, подржава побољшање квалитета пружања услуга на локалном нивоу путем реконструкције постојеће инфраструктуре у одабраним...

Национална академија за јавну управу је дана 30. августа 2021. године објавила јавни позив  за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у јавној управи. На јавни позив могу са јавити кандидати (физичка лица) који испуњавају услове за селекцију реализатора који су наведени у позиву. Пријаве на јавни позив се подносе...