Обавештења

Одбор за правни систем и државне органе, на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе, донео је следећи закључак: - Закључак 05 број: 011-483/2021 од 20. јануара 2021. године, којим је одређено спровођење јавне расправе о Нацрту закона о допунама Закона о печату државних и других...

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о  интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава  ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У              МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ I Орган у коме се попуњава...

На основу Финансијског уговора „Партнерство за локални развој“ потписаног између Републике Србије и Европске инвестиционе банке дана 15. априла 2019. године, Министарство државне управе и локалне самоуправе, као Промотер овог пројекта, подржава побољшање квалитета пружања услуга на локалном нивоу путем реконструкције постојеће инфраструктуре у одабраним...

I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова број 6. II Радна места која се попуњавају: 1. Радно место за израду и праћење докумената јавне политике из области е управе, у звању саветник, Одсек за подршку развоју електронске управе,...

Програм Swiss PRO објавио је два нова јавна позива у циљу пружања подршке локалним заједницама у ублажавању утицаја кризе изазване пандемијом ковида 19. Влада Швајцарске ће кроз ова два позива са укупно 435.000 евра подржати до 30 пројеката којима се повећава доступност услуга социјалне заштите...

Национална академија за јавну управу је дана 26. јануара 2021. године објавила Јавни позив за акредитацију спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи. На јавни позив могу са јавити јавити кандидати (правна лица и предузетници) који испуњавају услове за селекцију спроводилаца који су наведени у позиву. Пријаве на...

Национална академија за јавну управу је дана 26. јануара 2021. године објавила Јавни позив за потврђивање статуса акредитованог спроводиоца програма стручног усавршавања у јавној управи за акредитоване високошколске установе или научноистраживачке организације, односно јавно признате организаторе активности образовања одраслих. На јавни позив могу са јавити акредитоване високошколске...

Пројекат Владе Швајцарске “Заједно за активно грађанско друштво – АКТ” објавио је Позив за доделу грантова за иновативне партнерске иницијативе између организација грађанског друштва (ОГД) и јединица локалне самоуправе (ЈЛС). Позив има за циљ промоцију и јачање партнерстава између ОГД и локалних самоуправа кроз покретање, развој...

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све субјекте заинтересоване за питање примене квалификованог електронског печата у складу са Законом о печату државних и других органа, да се упознају са текстом Нацрта закона о допунама Закона о печату државних и других органа и да дају...

У 2020. години, Министарство државне управе и локалне самоуправе спровело је први акредитовани секторски програм обуке матичара, који је похађало 710 матичара и заменика матичара, што је 35% више полазника од првобитно планираног броја за ову календарску годину. Оваквом резултату допринело је велика заинтересованост матичара за...