Јавне расправе и консултације

Министарство државне управе и локалне самоуправе спроводи јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и овом приликом позива представнике државних органа, органа аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, све грађане као и стручну...

Позивамо све јавне службе, удружења, социјалне партнере, стручну јавност и друга заинтересована лица да учествују у процесу консултација о Нацрту Каталога радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору у циљу припрема измена и допуна Уредбе о каталогу радних места у јавним...

Министарство државне управе и локалне самоуправе је 8. јула 2021. године, у складу са  чланом 77. Закона о државној управи и Закључком Одбора за правни систем и државне органе Владе Републике Србије, објавило на својој веб презентацији и Порталу еУправа обавештење о спровођењу јавне расправе...

НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СЛОБОДНОМ ПРИСТУПУ ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА На основу члана 41. став 3. Пословника Владе, Одбор за правни систем и државне органе, на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе, донео је Закључак којим је одобрено спровођење јавне расправе...

У оквиру процеса праћења учешћа Републике Србије у иницијативи Партнерство за отворену управу, Независни механизам за извештавање објавио је Преглед Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период од 2020-2022. године, отпочевши на тај начин процес јавних консултација о...

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ТЕКСТУ НАЦРТА ЗАКОНА О ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА На основу члана 41. став 3. Пословника Владе, Одбор за правни систем и државне органе је на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе донео Закључак којим је одређено спровођење јавне расправе о тексту...

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у складу са  чланом 77. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18, 30/18 – др. закон ) и Закључком Одбора за правни систем и државне органе Владе Републике Србије, спроводи јавну расправу о...

У оквиру процеса праћења учешћа Републике Србије у иницијативи Партнерство за отворену управу, Независни механизам за извештавање објавио је Прелазни извештај о резултатима имплементације Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу за период од 2018-2020. године, отпочевши на тај начин процес јавних консултација...

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у складу са  чланом 77. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18, 30/18 – др. закон ) и Закључком Одбора за правни систем и државне органе Владе Републике Србије, спроводи јавну расправу о...

Министарство државне управе и локалне самоуправе у складу са чланом 77. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18, 30/18 – др. закон и 47/18) и Закључком Одбора за правни систем и државне органе Владе Републике Србије 05 Број: 011-3900/2021...