Јавне расправе и консултације

У оквиру процеса праћења учешћа Републике Србије у иницијативи Партнерство за отворену управу, Независни механизам за извештавање објавио је Прелазни извештај о резултатима имплементације Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу за период од 2018-2020. године, отпочевши на тај начин процес јавних консултација...

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у складу са  чланом 77. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18, 30/18 – др. закон ) и Закључком Одбора за правни систем и државне органе Владе Републике Србије, спроводи јавну расправу о...

Министарство државне управе и локалне самоуправе у складу са чланом 77. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18, 30/18 – др. закон и 47/18) и Закључком Одбора за правни систем и државне органе Владе Републике Србије 05 Број: 011-3900/2021...

На основу члана 77. Закона о државној управни („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - др. закон и 47/18), као и члана 3. Правилника о смерницама добре праксе за остваривање учешћа јавности у припреми нацрта закона и других прописа и аката („Службени...

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у поступку припреме документа јавне политике којим се уређује реформа система локалне самоуправе, спроводи јавну расправу о Предлогу програма за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији са Aкционим планом за период 2021-2023. године. Јавна расправа о Предлогу програма одржаће...

Одбор за правни систем и државне органе, на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе, донео је следећи закључак: - Закључак 05 број: 011-483/2021 од 20. јануара 2021. године, којим је одређено спровођење јавне расправе о Нацрту закона о допунама Закона о печату државних и других...

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све субјекте заинтересоване за питање примене квалификованог електронског печата у складу са Законом о печату државних и других органа, да се упознају са текстом Нацрта закона о допунама Закона о печату државних и других органа и да дају...

Одбор за правни систем и државне органе, на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе, донео је следеће закључке: - Закључак 05 број: 011-9026/2020 од 12. новембра 2020. године, којим је одређено спровођење јавне расправе о Нацрту закона о изменама Закона о систему плата запослених у...

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у поступку припреме документа јавне политике којим се уређује развој реформе јавне управе, спроводи јавну расправу о Предлогу стратегије реформе јавне управе за период 2021-2030. године са Акционим планом за период 2021-2025. године у Републици Србији. На основу препорука из...

  Министарство државне управе и локалне самоуправе, у сарадњи са надлежним органима државне управе, јединицама локалне самоуправе и организацијама цивилног друштва окупљеним у Посебну међуминистарску радну групу, припремило је Нацрт акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2020-2022. године. На...