Локалне самоуправе у Србији

Грађани Србије имају право да управљају јавним пословима од непосредног, заједничког и општег интереса за локално становништво, непосредно и преко слободно изабраних представника у 174 јединица локалне самоуправе. Систем локалне самоуправе је једностепен и базиран на монотипском моделу општине.

 

Територија и седиште јединице локалне самоуправе се одређује Законом о територијалној организацији који утврђује критеријуме за оснивање општина и градова. Оснивању, укидању и промени територије јединице локалне самоуправе обавезно претходи референдум.