Контакти

Кабинет Министра

Кабинет Министра011/3613-654kabinet@mduls.gov.rsБирчанинова 6, 11 000 Београд
011/3616-432

Државни секретари

Зоран Касаловић011/3620-142drzavni.sekretar@mduls.gov.rsБирчанинова 6, 11 000 Београд
Жикица Несторовић011/2681-152drzavni.sekretar@mduls.gov.rsБирчанинова 6, 11 000 Београд
Иван Бошњак011/2686-887drzavni.sekretar@mduls.gov.rsБирчанинова 6, 11 000 Београд
Бојан Стевић011/ 2686-873drzavni.sekretar@mduls.gov.rsБирчанинова 6, 11 000 Београд

Служба за сарадњу са медијима

Односи са јавношћу011/ 2686-022press.mduls@mduls.gov.rs Бирчанинова 6, 11 000 Београд
Јелена Парезановић011/ 2686-022jelena.parezanovic@mduls.gov.rs
Наташа Соколовић011/ 2646-964natasa.sokolovic@mduls.gov.rs
Снежана Давидовић011/ 2646-964snezana.davidovic@mduls.gov.rs

Секретаријат Mинистарства

Секретаријат Mинистарства011/3620-146sekretarijat.mduls@mduls.gov.rs Бирчанинова 6, 11 000 Београд

Сектор за људска и мањинска права и слободе

Сектор за људска и мањинска права и слободе011/2641-495prava.slobode.registri@mduls.gov.rsБирчанинова 6, 11 000 Београд

Сектор за матичне књиге и регистре

Сектор за матичне књиге и регистре011/2685-344maticneknjigeiregistri@mduls.gov.rsБирчанинова 6, 11 000 Београд

Сектор за управљање људским ресурсима

Сектор за управљање људским ресурсима011/2685-345ljudskiresursi@mduls.gov.rsБирчанинова 6, 11 000 Београд

Сектор за стручно усавршaвaње

Сектор за стручно усавршвње011/3612-672strucno.usavrsavanje@mduls.gov.rsБирчанинова 6, 11 000 Београд

Сектор за европске интеграције и међународну сарадњу

Сектор за европске интеграције и међународну сарадњу011/3348-441euintegracije@mduls.gov.rsДечанска 8a, 11 000 Београд

Сектор за систем локалне самоуправе

Сектор за систем локалне самоуправе011/3060-101lokalna.samouprava@mduls.gov.rsКоче Поповића 3, 11 000 Београд

Управни инспекторат

Управни инспекторат011/3112-631upravni.inspektorat@mduls.gov.rsДечанска 8, 11 000 Београд

Српско-корејски информатички приступни центар

Српско-корејски информатички приступни центар011/334-9980dara.gravara@mduls.gov.rs Добрињска 11, 11000 Београд
 060/33-00-659

Одељење за подршку раду Координационој комисији за инспекцијски надзор

Одељење за подршку раду Координационој комисији за инспекцијски надзор011/3114-719kontakt@inspektor.gov.rsДечанска 8, 11 000 Београд