План јавних набавки и извештаји

Министарство државне управе и локалне самоуправе у складу са законом којим се уређују јавне набавке и Директивом о уређењу поступка јавних набавки у Министарству државне управе и локалне самоуправе, а у циљу транспарентности рада припрема план јавних набавки за сваку буџетску годину, као и кварталне извештаје о спроведеним јавним набавкама. Планови и извештаји садрже и податке о набавкама на које се закон не примењује.