Буџет министарства

Министарство државне управе и локалне самоуправе у складу са Законом о буџету за 2019. располаже буџетом од 1.862.179.000 динара на свим изворима финансирања, што је 12,71 одсто више него у 2018. години.

 

Део средстава је усмерен на повећање два буџетска фонда, Буџетски фонд за Програм за локалне самоуправе, који је ове године већи за око 37,6 одсто, и Буџетски фонд за националне мањине, који је ове године увећан 52,8 одсто пута у односу на 2018. годину.

 

По мишљењу Државне ревизорске институције, Министарство државне управе и локалне самоуправе је током 2017. године финансијске трансакције, информације и одлуке у вези са расходима Министарства, по свим материјално значајним питањима, извршило у складу са законом, другим прописима, датим овлашћењима, и за планиране сврхе.

Буџет за 2019. годину

Буџет Министарства за 2019. годину – извод из Закона о буџету

 

Више информација о буџетима из претходних година и њиховој реализацији можете видети у Информатору о раду Министарства државне управе и локалне самоуправе

Реализација буџета за 2019. годину

Финансијски план за 2020. годину

Финансијски план за 2020. годину

Одлука о Финансијском плану за 2020. годину 

 

Више информација о финансијским плановима за претходне године можете видети у Информатору о раду