МЕНИ

Насловна страна

 Препис матичних књига

Саопштења

ПРИВРЕМЕНО ЗАКЉУЧЕЊE ПОСЕБНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА

15. август 2018.

 Привремено закључење посебног бирачког списка

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава да ће Посебан бирачки списак (ПБС) за изборе националних савета националних мањина бити привремено закључен 15. августа у поноћ ...

Детаљније ...

Обавештења

КАТАЛОГ РАДНИХ МЕСТА ПРАТЕЋИХ, ПОМОЋНО – ТЕХНИЧКИХ ПОСЛОВА И НАМЕШТЕНИКА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИМА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ И ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

6. август 2018.

Министарство државне управе и локалне самоуправе је припремило предлог Каталога радних места намештеника у склопу Каталога радних места пратећих, помоћно – техничких послова и намештеника у државним органима и органима аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе, који су саставни део Уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Сл. гласник РС“ , бр. 81/17, 6/18 и 43/18) , у складу са чланом 10. Закона о с систему плата запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр.18/16, 108/16 и 113/17). Каталог радних места има за циљ да утврди основне елементе који се односе на назив радног места, општи / типични опис посла који се обавља на одговарајућем радном месту, захтевану стручну спрему ...

Детаљније ...

Корисни линкови
 Информације од јавног значаја Информатори о раду Матичне књиге Заштитник грађана Органи државне управе Буџет Питања и одговори Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Стручно усавршавање државних службеника Икључи насиље Шифарник радних места Каталози радних места Примена прописа у јединицама локалне самоуправе Добра управа ХОДОГРАМ – Ажурирање Јединственог бирачког списка Водич за самозаступање грађана
 Врх стране
 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама