јул 2018

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка број 404-02-105/2018-02 од 23. јула 2018. године, НАРУЧИЛАЦ МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 11000 Београд, Бирчанинова 6 објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Редни број...

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Реструктурирање и оптимизација јавне управе ДОНАТОР: Европска унија кроз средства из ИПА 2014 уз имплементациону подршку Светске банке ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА: 2,5 милиона евра од којих 540.000 ЕУР грант МДУЛСу КОРИСНИК: Министарство државне управе и локалне самоуправе ПАРТНЕРИ: Органи и организације јавне управе ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Пружена подршка процесу оптимизације...

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Убрзање промена – подршка реформи државне управе и локалне самоуправе, кроз пројекте ДОНАТОР: Буџетска средства и УНДП ВРЕДНОСТ: 3,3 милиона УСД КОРИСНИК: Министарство државне управе и локалне самоуправе ПАРТНЕРИ: УНДП ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Повећанa одговорност институција управе на свим нивоима како би се пружиле квалитетније услуге грађанима и привреди...

НАЗИВ ПРОГРАМА: Програм за резултате за модернизацију и оптимизацију јавне управе ИЗВОР СРЕДСТАВА: Зајам Светске банке ВРЕДНОСТ: 75 милиона долара (оквирно 69 милиона евра) КОРИСНИК: Влада Републике Србије ПАРТНЕРИ: Републички секретаријат за јавне политике, Државна ревизорска институција, СУК, Национална служба за запошљавање ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Подршка буџету РС за спровођењу Стратегије...

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Подршка реформи јавне управе (комплементарна подршка у оквиру Секторског реформског уговора) ДОНАТОР: ЕУ ИПА 2015 ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА: 3,5 милиона евра КОРИСНИК: Министарство државне управе и локалне самоуправе ПАРТНЕРИ: Републички секретаријат за јавне политике, Служба за управљање кадровима, Национална академија за јавну управу, Канцеларија за информационе технологије и...

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Одељење реформске подршке раду Координационе комисије у реформи инспекцијског надзора ДОНАТОР: Европска банка за обнову и развој (EBRD) ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА: 293.710 евра КОРИСНИК: Министарство државне управе и локалне самоуправе ПАРТНЕРИ: / ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Подршка имплементацији Акционог плана за примену Закона о инспекцијском надзору ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ: јун 2017- јун 2020. span.date.entry_date.updated...

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Општински економски развој у источној Србији, фаза 2 ДОНАТОР: Швајцарска агенција за развој и сарадњу (SDC) ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА: 5.900.000 CHF КОРИСНИК: Министарство државне управе и локалне самоуправе ПАРТНЕРИ: Министарство финансија, СКГО ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Подршка делотворнијем управљању регистрацијом и прикупљањем пореза на имовину у јединицама локалне самоуправе, побољшању сарадње...

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Јачање капацитета јавне управе развојем курикулума из области финансијског менаџмента, рачуноводства и финансијске контроле / FINAC ДОНАТОР: Европска унија ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА: 893.000 евра КОРИСНИК: Универзитет у Београду ПАРТНЕРИ: Универзитет у Крагујевцу, Универзитет у Новом Пазару, Сингидунум Универзитет, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Центар за образовне политике,...

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Програм EXCHANGE 5 ДОНАТОР: Европска унија кроз средства из ИПА 2014 ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА: 4.45 милиона евра КОРИСНИК: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство финансија ПАРТНЕРИ: Стална конференција градова и општина ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Боље управљање јавном својином и боље планирање и програмско буџетирање на локалном нивоу . Активности су...

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Подршка реформи јавне управе у Србији ДОНАТОР: Немачка влада преко ГИЗ-а ВРЕДНОСТ: 5 милиона евра КОРИСНИК: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство за европске интеграције ПАРТНЕРИ: Служба за управљање кадровима, Републички секретаријат за јавне политике, Генерални секретаријат Владе, СКГО, Ужи преговарачки тим за вођење преговора о...

Skip to content