март 2021

Представници МДУЛС присуствовали су данас online састанку поводом представљања нове Стрaтегије за реформу јавнe управe у Републици Србији за период 2021-2030 и припадајућег Акционог плана 2021-2025 међународној донаторској заједници. На састанку је наглашено да су реформски процес и нова стратегија резултат дуготрајног рада, те да је...

Од 1. марта ове године, Министарство државне управе и локалне самоуправе омогућило је услуге електронске управе које надлежним органима обезбеђују прибављање података по службеној дужности из евиденција о положеном државном стручном испиту, испиту за инспектора и посебном стручном испиту за матичара, као и издавање уверења...

Влада Републике Србије, на предлог Националне академије за јавну управу, на седници одржаној 25. фебруара 2021. године усвојила је програме обуке за државне службенике и за запослене у органима јединица локалне самоуправе за 2021. годину, и то: Општи програм обуке државних службеника за 2021. годину...

Државни секретар МДУЛС Стеван Глигорин одржао је данас радни састанак са ромским медицинским радницима, са којима је разговарао на тему имунизације ромске заједнице у Србији. Глигорин је као кључне проблеме ромске популације навео неимање основне документације и велику неинформисаност, због чега је пружање помоћи у процесу...

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у поступку припреме документа јавне политике којим се уређује реформа система локалне самоуправе, спроводи јавну расправу о Предлогу програма за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији са Aкционим планом за период 2021-2023. године. Јавна расправа о Предлогу програма одржаће...

Министарство државне управе и локалне самоуправе, на иницијативу Министарства просвете, науке и технолошког развоја која је подржана од стране Министарства финансија, припремило је Предлог измена и допуна Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 44/01, 15/02...

Skip to content