децембар 2021

Савет за реформу јавне управе одржао је данас Другу седницу, којој је председавала министарка државне управе и локалне самоуправе Марија Обрадовић. На седници је усвојена Усмена информација о изменама и допунама Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, као и Усмена информација о напретку у...

Министарство државне управе и локалне самоуправе прво je у Србији имплементирало европски алат за упрaвљање квалитетом - „Заједнички оквир за процену“ (Common Assessment Framework – CAF) у 2021. години, са циљем повећања ефикасности, ефективности и економичности радних процеса, сталног праћења, оцењивања и унапређења квалитета услуга,...

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС” бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,  95/18 и 157/20), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном...

Конститутивна седница Радне групе за екстерну контролу Јединственог бирачког списка, коју је образовала Влада Републике Србије, одржана је данас у Министарству државне управе и локалне самоуправе. Отварајући конститутивну седницу, министарка Марија Обрадовић нагласила је да је ово почетак једног процеса који има за циљ унапређење и...

„Годишњи Извештај СИГМА-е препознао је Републику Србију као регионалног шампиона по питању услуга и смешта је по постигнућима изнад регионалног просека у четири од шест области реформе јавне управе. Радује ме што је препознат наш напредак, као и сви резултати које смо постигли у оквиру...

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива представнике државних органа, стручну јавност, као и све грађане  да се упознају са предлозима за измене и допуне Уредбе о вредновању радне успешности државних службеника, као и да дају своје коментаре. Текст предлога измена и допуна Уредбе, биће постављен...

У оквиру пројекта „Локална самоуправа за 21. век“, који подржава Влада Швајцарске, а спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина и Републичким секретаријатом за јавне политике, у периоду од децембра 2021. године до августа 2022. године, општинама...

ЈАВНИ ПОЗИВ Предмет јавног позива У складу са Директивом о ангажовању лица за обављање привремених и повремених послова број 112-01-810/2021-02 од 21. априла 2021. године, Управни инспекторат Министарства државне управе и локалне самоуправе објављује јавни позив за ангажовање лица по основу уговора о обављању привремених и повремених...

Министарство државне управе и локалне самоуправе, које координира националне активности у оквиру учешћа Републике Србије у иницијативи Партнерство за отворену управу, са задовољством истиче да је Србија освојила друго место у избору за најутицајније обавезе из националних акционих планова креираних у оквиру учешћа у овој...

У складу са Директивом о ангажовању лица за обављање привремених и повремених послова број: 112-01-810/2021-02 од 21. априла 2021. Године, Министарство државне управе и локалне самоуправе објављује јавни позив за ангажовање лица по основу уговора о обављању привремених и повремених послова, за послове наведене у...

Skip to content