јануар 2022

Министарство државне управе и локалне самоуправе ће ове године издвојити 100 милиона динара буџетских средстава за успостављање јединствених управних места (ЈУМ) у јединицима локалне самоуправе и градским општинама у Србији, што је 2,5 пута више него претходних година. МДУЛС је јуче објавило Јавни позив за расподелу...

У оквиру наставка подршке градовима и општинама у увођењу јединственог управног места, Министарство државне управе и локалне самоуправе расписује пети по реду јавни позив општинама и градовима за пријаву у оквиру пројекта „Подршка у успостављању јединственог управног места“ у укупном износу од 100.000.000,00 динара буџетских средстава. Јединствено управно место је сваки...

На основу Финансијског уговора „Партнерство за локални развој“ потписаног између Републике Србије и Европске инвестиционе банке дана 15. априла 2019. године, Министарство државне управе и локалне самоуправе, као Промотер овог пројекта, подржава побољшање квалитета пружања услуга на локалном нивоу путем реконструкције постојеће инфраструктуре у одабраним...

И ове године Министарство државне управе и локалне самоуправе финансираће из буџета пројекте јединица локалних самоуправа у износу од готово пола милијарде динара. МДУЛС је објавило два позива за све ЈЛС, и то за доделу средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе – подршка развоју...

Национална академија за јавну управу је дана 24. јануара 2022. године објавила јавни позив за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у јавној управи. На јавни позив могу са јавити кандидати (физичка лица) који испуњавају услове за селекцију реализатора који су наведени у позиву. Пријаве на јавни позив се подносе...

Министарка државне управе и локалне самоуправе Марија Обрадовић разговарала је данас са шефом Регионалног представништва Европске инвестиционе Банке (ЕИБ) за Западни Балкан Алесандром Брагонзијем о реализацији пројекта, који МДУЛС спроводи у сарадњи са УНДП, а уз финансијску подршку ЕИБ. На састанку је било речи о конкретном...

На основу чл. 9. и 26. Правилника о начину и критеријумима расподеле средстава за финансирање програма подршке развоју и функционисању система локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 101/21), Министарство државне управе и локалне самоуправе је објавило 21. јануара 2022. године Јавни позив за расподелу средстава...

Настојећи да унапреди учешће Републике Србије у иницијативи Партнерство за отворену управу, Министарство државне управе и локалне самоуправе креирало је посебну секцију на Порталу „еКонсултације” намењену активностима које се предузимају у оквиру учешћа у овој иницијативи. Ова секција, доступна на адреси https://ekonsultacije.gov.rs/ogpPage/1, израђена је у циљу...

„Јединице локалне самоуправе су кључна карика у пружању услуга грађанима и привреди. Из године у годину расте задовољство грађана квалитетом услуга које им градске, односно општинске управе пружају, а унапређени су и механизми за веће учешће грађана у креирању јавних политика на локалном нивоу“, поручила...

На основу члана 7. Закона о Централном регистру становништва („Службени гласник РС“, број 17/19) и члана 23. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), министар доноси   Р Е Ш Е Њ Е УТВРЂУЈЕ СЕ Листа...

Skip to content