Обавештења

Позивамо све заинтересоване стране, представнике научно – истраживачких установа, научне раднике, удружења, социјалне партнере и друга заинтересована лица да учествују у другом процесу консултација у вези Предлога Каталога радних места у институтима од национланог значаја, истраживачко-развојним институтима, институтима чији је оснивач Српска академија наука и...

На основу Финансијског уговора „Партнерство за локални развој“ потписаног између Републике Србије и Европске инвестиционе банке дана 15. априла 2019. године, Министарство државне управе и локалне самоуправе, као Промотер овог пројекта, подржава побољшање квалитета пружања услуга на локалном нивоу путем реконструкције постојеће инфраструктуре у одабраним...

Национална академија за јавну управу је 21. марта 2022. године објавила Јавни позив за акредитацију спроводилаца програма стручног усавршавања у јавној управи. Пријаве на јавни позив подносе се у електронском облику путем Портала еУправе на линку: https://euprava.gov.rs/usluge/4842 Рок за подношење пријава је  20. април 2022. године.   Преузмите: Јавни позив...

Национална академија за јавну управу је 21. марта 2022. године објавила Јавни позив за потврђивање статуса акредитованог спроводиоца програма стручног усавршавања у јавној управи за акредитоване високошколске установе или научноистраживачке организације, односно јавно признате организаторе активности образовања одраслих. Пријаве на јавни позив се подносе у електронском облику...

НАЗИВ ПРОГРАМА: Подршка приликом успостављања јединственог управног места јединицама локалне самоуправе и градским општинама ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: Буџет МДУЛС ВРЕДНОСТ:  100.000.000,00 динара (у складу са Законом о буџету за 2022. годину). ЈАВНИ ПОЗИВ: Јавни позив за пријаву јединица локалне самоуправе и градских општина за подршку у успостављау јединственог управног места;  Захтев...

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС” бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,  95/18 и 157/20), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном...

Министар државне управе и локалне самоуправе Марија Обрадовић донела је Одлуку о додели буџетских средстава намењених за успостављање јединственог управног места за 2022. годину. Министарство државне управе и локале самоуправе расписало је 28. јануара 2022. године Јавни позив за добијање подршке за успостављање јединственог управног места...

Министар државне управе и локалне самоуправе Марија Обрадовић донела је  Одлуку о расподели средстава из Програма подршке развоју и функционисању система локалне самоуправе за доделу годишњих награда за најбоље општинске/градске управе у 2021. години. Одлука је донета на основу члана 28. Правилника о начину и критеријумима...

На основу члана 7. Закона о Централном регистру становништва („Службени гласник РС“, број 17/19) и члана 23. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), министар доноси   Р Е Ш Е Њ Е УТВРЂУЈЕ СЕ Листа...

Министар државне управе и локалне самоуправе Марија Обрадовић донела је Одлуку о расподели средстава, која је објављена у „Службеном гласнику РС“, број: 30/22 од 4. марта 2022. године. Одлуком о расподели средстава за 2022. годину подржано је укупно 39 пројеката. Министарство државне управе и локалне самоуправе упутило...

Skip to content