Обавештења

Чланом 13. Закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, број 99/2014) уводи се институт вршиоца дужности за обављање послова радног места које је правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у државном органу утврђено као положај. Наиме, новим чланом 67а...

Skip to content