Људски ресурси

Пројекат финансира Европска унија у укупној вредности пројекта од 1.500.000 евра, из ИПА 2021 средстава. Главни корисник пројекта је Министарство државне управе и локалне самоуправе и Служба за управљање кадровима. Период реализације: 2023 – 2025 Реализатор: Конзорцијум који предводи CPM Consulting International Пројекат, који се састоји од две...

Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници измене Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. Изменама се предлаже увећање коефицијента утврђених за обрачун и исплату плата запослених у основним и средњим школама, предшколским установама, као и запосленима у ученичком и...

У циљу јачања капацитета јединица за људске ресурсе Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Националном академијом за јавну управу уз подршку Пројекта ЕУ за реформу јавне управе у оквиру Секторског реформског уговора, је започело 30. маја 2023. године са реализацијом првог циклуса...

У оквиру јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, којим се уводи систем компетенција у конкурсни поступак, у Kрагујевцу је данас одржан округли сто. На скупу је присуствовало преко 60 учесника из 21...

Помоћница министра државне управе и локалне самоуправе, руководилац Сектора за управљање људским ресурсима Ивана Савићевић одржала је обуку под називом „Модеран концепт управљања и развоја људских ресурса“ у Националној академији за јавну управу. Обука је намењена руководиоцима ужих унутрашњих јединица у државним органима са основним задатком...

Конференција поводом завршетка твининг лајт пројекта  „Подршка Министарству државне управе и локалне самоуправе у модернизацији кадровског планирања у државној управи и усклађивању Каталога звања у државним органима и органима јединица локалне самоуправе“ одржана је 23. новембра у Палати Србија. Помоћница министра државне управе и локалне самоуправе...

Министарство државне управе и локалне самоуправе наставило је имплементацију активности предвиђених пројектом ,,Подршка МДУЛС-у у модернизацији процедуре кадровског планирања у државној управи и усаглашавању Каталога радних места у државној управи и локалним самоуправама“. Одржане су три радионице, чији је циљ био провера и усаглашавање породица послова...

Пројекат “Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – фаза 2” који заједнички финансирају Европска унија и Савет Европе, а спроводи Савет Европе у Србији, објављује позив за ангажовање консултанта – за спровођење пројектног задатка „Техничка помоћ Министарству државне управе и локалне самоуправе у развоју оквира...

У оквиру друге фазе заједничког програма Европске Уније и Савета Европе „Horizontal Facilty for Western Balkans and Turkey“, Савет Европе тражи највише 20 (двадесет) међународних консултанта (пружалаца услуга) и највише 30 (тридесет) националних консултанта (пружалаца услуга) за подршку спровођењу акције „Промовисање различитости и равноправности у...

Влада Србије усвојила је Уредбу о интерном тржишту рада која предвиђа од 1. јануара 2020. формирање електронске базе података која се води на интернет презентацији Службе за управљање кадровима. У тој бази ће бити доступне информације о слободним радним местима у државним органима, органима аутономне покрајине...

Skip to content