Стручно усавршавање

Национална академија за јавну управу је 11. маја 2021. године објавила јавни позив за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у јавној управи. На јавни позив могу са јавити кандидати (физичка лица) који испуњавају услове за селекцију реализатора који су наведени у позиву. Пријаве на јавни позив се...

Национална академија за јавну управу је у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији и Шведском агенцијом за међународну сарадњу (СИДА) припремила мапе општих програма обуке и програма обуке руководилаца за државне службенике и запослене у јединицама локалне самоуправе за 2021. годину. Мапе програма обука садрже детаљан...

„Ковид 19 пандемија донела је много изазова свим сегментима друштва, а све нас који смо носиоци функција у стручном усавршавању ставила на испит. Међутим, у оваквој неизвесној ситуацији у стручном усавршавању запослених у јавној управи направљен је искорак који нико није могао да предвиди. Успели...

Петоро студената Правног факултета Универзитета у Београду започело је данас похађање студентске стручне праксе у Министарству државне управе и локалне самоуправе. Тим поводом одржан је први онлајн уводни час, на коме су студентима представљене најважније информације о МДУЛС, као и план реализације студентске стручне праксе. „Верујемо да...

Министарство државне управе и локалне самоуправе организовало је online конференцију „Секторско посебно стручно усавршавање матичара 2021“, са циљем да се сви актери упознају са стручним усавршавањем матичара и укључе у унапређење у управљању људским ресурсима у јединицима локалне самоуправе. Министарка Марија Обрадовић изразила је задовољство чињеницом...

Настављајући добру праксу пружања подршке кандидатима у припреми за полагање државног стручног испита и посебног стручног испита за матичара, Министарство државне управе и локалне самоуправе израдило је и објавило нова издања * Приручника за полагање државног стручног испита и * Приручника за полагање посебног стручног испита за...

Од 1. марта ове године, Министарство државне управе и локалне самоуправе омогућило је услуге електронске управе које надлежним органима обезбеђују прибављање података по службеној дужности из евиденција о положеном државном стручном испиту, испиту за инспектора и посебном стручном испиту за матичара, као и издавање уверења...

Влада Републике Србије, на предлог Националне академије за јавну управу, на седници одржаној 25. фебруара 2021. године усвојила је програме обуке за државне службенике и за запослене у органима јединица локалне самоуправе за 2021. годину, и то: Општи програм обуке државних службеника за 2021. годину...

МДУЛС је данас представио нову услугу електронске управе у софтверском решењу за стручне испите – Испит за инспектора. То је још једна услуга у низу које МДУЛС пружа у оквиру електронског управног места (еЈУМ), а којом се омогућава пријава кандидата за полагање Државног стручног испита, Посебног...

Од данас почиње онлајн пријава за полагање испита за инспектора. Органи државне управе и јединице локалне самоуправе пријаве за полагање испита за инспектора за своје запослене подносиће од сада искључиво електронски, путем софтверског решења за стручне испите, које је успоставило Министарство државне управе и локалне самоуправе,...

Skip to content