Партнерство за отворену управу: Привремени извештај о Србији и позив за достављање коментара

Мeхaнизaм зa независно извeштaвaњe Партнерствa за отворену управу пoзивa свe зaинтeрeсoвaнe стрaнe дa сe дo 19. марта 2018. године активно укључe у jaвнe кoнсултaциje o извeштajу o испуњeњу другог Aкциoнoг плaнa за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији, за 2016. и 2017. годину.

Извештај је доступан на српском језику на следећем линку http://ogp.civicomment.org/serbia-mid-term-report-2016-2018-public-comment, а коментари и сугестије могу се слати на два начина, преко веб странице http://ogp.civicomment.org/serbia-mid-term-report-2016-2018-public-comment или путем е-адресе:dragana.brajovic@mduls.gov.rsSkip to content