Почетак рада на документу јавне политике – Програму развоја електронске управе 2019-2021

У складу са чланом 10. Закона о Министарствима („Службени гласник РС“, број 44/2014, 14/2015, 54/2015, 96/2015 – др. закон и 62/2017) и чланом 32. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, број 30/2018) Министарство државне управе и локалне самоуправе објављује отпочињање рада на изради Програма развоја електронске управе 2019-2021 (у даљем тексту: Програм).

Имајући у виду да је реформа јавне управе трајан процес, који обухвата више реформских области односно посебних циљева, од којих најзначајније место заузима развој електронске управе, Министарство државне управе и локалне самоуправе донело је одлуку да отпочне рад на изради стратешког документа који ће у периоду 2019-2021 године обезбедити ефикасну координацију и управљање пројектима и превиђеним мерама у области развоја електронске управе, све у циљу унапређења квалитета јавних услуга у Републици Србији.

Министарство државне управе и локалне самоуправе ће у сарадњи са Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу, Координационим саветом за електронску управу и финансијску помоћ страних донатора (ИПА ПАР и УНДП-а) реализовати све активности у вези припреме овог стратешког документа.

Активности на изради Програма биће у складу са Законом о планском систему и Оперативним планом који је усвојен на Другој седници Координационог савета за електронску управу, а који предвиђа широк спектар консултативних активности приликом израде Програма како би јавност, привреда и грађани, били укуључени у одређивање приритета и стратешког усмерења развоја електронске управе у Републици Србији.

Окупљањем и укључивањем свих заинтересваних страна у израду Програма Министарство државне управе и локалне самоуправе још једном жели да истакне важност развоја електронске управе за цело друштво и омогући најдинамичнијим секторима, академској заједници и привреди да својим знањем и искуством допринесу развоју електронских услуга за грађане и привреду.

 Skip to content