Буџетски фонд за националне мањине у 2018. години

НАЗИВ ПРОГРАМА: Буџетски фонд за националне мањине у 2018. години

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: Буџет МДУЛС

ВРЕДНОСТ: 21.800.000 динара

КОРИСНИК: Установе, удружења, фондације, привредна друштва и друге организације чији су оснивачи национални савети националних мањина, организације цивилног чији се циљеви према статутарним одредбама остварују у области заштите и унапређења права и положаја припадника националних мањина

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Финансирање програма и пројеката из области информисања на језицима националних мањина у 2018. години

ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ У ОКВИРУ ПРОГРАМА: Листа одобрених пројеката

БУЏЕТ: Буџет и реализација буџета за 2018. годину

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ: јануар-децембар 2018Skip to content