Општински економски развој у источној Србији, фаза 2

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Општински економски развој у источној Србији, фаза 2

ДОНАТОР: Швајцарска агенција за развој и сарадњу (SDC)

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА: 5.900.000 CHF

КОРИСНИК: Министарство државне управе и локалне самоуправе

ПАРТНЕРИ: Министарство финансија, СКГО

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Подршка делотворнијем управљању регистрацијом и прикупљањем пореза на имовину у јединицама локалне самоуправе, побољшању сарадње између локалне власти и грађана по питању сакупљања и коришћења пореза на имовину и ефективнијем вертикалном дијалогу између заинтересованих страна у циљу унапређења ефикасности опорезивања у складу са принципима добре управе.

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 1. јун 2017. – 30. април 2021.Skip to content