Подршка спровођењу Aкционог плана Стратегије реформе јавне управе – реформа локалне самоуправе 2016-2019

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Подршка спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе – реформа локалне самоуправе 2016-2019

ДОНАТОР: Влада Швајцарске Конфедерације преко Швајцарске агенције за развој и сарадњу (SDC)

ВРЕДНОСТ: 1.246.465 CHF

КОРИСНИК: Министарство државне управе и локалне самоуправе

ПАРТНЕРИ: Стална конференција градова и општина, Републички секретаријат за јавне политике

РЕЗУЛТАТ ПРОЈЕКТА: Побољшање капацитета и обезбеђивање бољег коришћења ресурса на нивоу локалне самоуправе за пружање услуга грађанима и привредним субјектима у складу са законским надлежностима и принципом децентрализације, уређење функционалних и усклађених односа ради ефикаснијег и одрживог економског развоја јединица локалне самоуправе и успостављање Аналитичког сервиса јединица локалне самоуправе.

Пројекат подржава: израду Програма реформе система локалне самоуправе; примену Закона о локалној самоуправи; израду Закона о народној иницијативи и референдуму; развој међуопштинске сарадње кроз успостављање Фонда за међуопштинску сарадњу као и реализацију Акционог плана Стратегије реформе јавне управе 2018-2020.

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ: мај 2016. – април 2020.

 Skip to content