Програм за резултате за модернизацију и оптимизацију јавне управе

НАЗИВ ПРОГРАМА: Програм за резултате за модернизацију и оптимизацију јавне управе

ИЗВОР СРЕДСТАВА: Зајам Светске банке

ВРЕДНОСТ: 75 милиона долара (оквирно 69 милиона евра)

КОРИСНИК: Влада Републике Србије

ПАРТНЕРИ: Републички секретаријат за јавне политике, Државна ревизорска институција, СУК, Национална служба за запошљавање

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Подршка буџету РС за спровођењу Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији. Програм се базира на идикаторима на основу којих ће се исплаћивати транше како индикатори буду испуњени.

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 2016. – 2019.Skip to content