Секторски реформски уговор за сектор реформе јавне управе

НАЗИВ ПРОГРАМА: Секторски реформски уговор за сектор реформе јавне управе

ДОНАТОР: ЕУ ИПА 2015

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА: 80 милиона евра (70 милиона директне буџетске подршке и 10 милиона евра комплементарне подршке кроз 4 уговора техничке подршке)

КОРИСНИК: Влада Републике Србије

ПАРТНЕРИ: Остали органи и организације према Акционом плану за спровођење Стратегије реформе јавне управе

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Подршка буџету за спровођење реформе јавне управе.

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 2016. – 2019.Skip to content